Onderwijs op maat en de rol van ouders bij de afstemming ervan

Samenvatting

De positie van ouders van zorgleerlingen en hun relatie met de school vormen het onderwerp van dit onderzoeksvoorstel. Hoofdvraag is: welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking tussen scholen en ouders van zorgleerlingen in Nederland te verbeteren? Deelvragen zijn onder andere:
- Welke verbetersuggesties kunnen aan de internationale literatuur worden ontleend?
- Wat is de positie van ouders binnen het WSNS-beleid en hoe ervaren ouders hun eigen positie?
- Is er een samenhang tussen de positie van ouders en specifieke organisatiekenmerken van de school ? verwijsbeleid, samenwerking met buurt, brede school, samenwerking met hulporganisaties, aard van de leerlingpopulatie?

Output

Wetenschappelijk artikel

  • I. van der Veen, E.F.L. Smeets, M.F.G. Derriks(2010): Children with special educational needs in the Netherlands: number, characteristics and school career Educational Research pp. 15 - 43

Professionele publicatie

  • T.T.D. Peetsma, H. Blok(2008): Ouder zorgleerling betrokken bij school

Kenmerken

Projectnummer

413-05-002

Hoofdaanvrager

Dr. T.T.D. Peetsma

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Research Institute of Child Development and Education (CDE)

Uitvoerders

Dr. T.T.D. Peetsma

Looptijd

01/09/2005 tot 29/12/2008