De effectiviteit van onderwijsstelsels

Samenvatting

Het doel van het project is het in kaart brengen van de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels op publieke belangen: kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. Het project bestaat uit drie delen. In het eerste deel zal het Nederlandse onderwijsstelsel worden vergeleken met enkele relevante referentielanden. Het doel van dit deel is om de meest relevante kenmerken van het Nederlands onderwijsstelsel op te sporen. In het tweede deel zal voor elk van deze kenmerken een overzicht worden gemaakt van de internationale kennis over de effecten van deze kenmerken op de publieke belangen. Daarbij zal de nadruk liggen op de meest geloofwaardige studies, dat zijn de kwalitatief beste studies op basis van methodologisch criteria. In het overzicht zal ook aandacht worden besteed aan mogelijk uitruilen tussen publieke doelstellingen. Zo kunnen sommige kenmerken de kwaliteit bevorderen en tegelijkertijd de toegankelijkheid verminderen of omgekeerd. In het derde en laatste deel zullen de bevindingen vertaald worden naar een mogelijke onderzoeksagenda.

Kenmerken

Projectnummer

411-08-004

Hoofdaanvrager

Prof. dr. H.D. Webbink

Verbonden aan

Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Economics, Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP)

Uitvoerders

N.B. Niet bekend

Looptijd

05/01/2009 tot 25/01/2010