Where music meets research: Developing a sustainable platform and agenda for pop music research

Samenvatting

Popmuziek heeft de afgelopen decennia een steeds prominentere positie verworven in de Nederlandse (creatieve) economie, wetenschap en samenleving. Niet alleen steeg de exportwaarde van popmuziek de afgelopen decennia sterk, sinds 2014 maakt popmuziek – als onderdeel van de creatieve industrie – deel uit van het Topsectorenbeleid. Tevens neemt de wetenschappelijke aandacht voor populaire muziek toe. Ten slotte vervult popmuziek belangrijke maatschappelijk functies, bijvoorbeeld als bindmiddel in een versnipperende samenleving.

Echter, de popsector en wetenschap weten elkaar nauwelijks te vinden. Hierdoor blijft het onderzoekspotentieel onderbenut. Een eerste inventarisatie lijkt te wijzen op drie problemen: (1) vindbaarheid, (2) thematiek en (3) output. Ten eerste is er sprake van een disciplinaire versnippering van onderzoek naar populaire muziek, waardoor organisaties uit de popsector niet de juiste wetenschappers kunnen vinden om hun vragen te beantwoorden. Ten tweede lijkt er sprake te zijn van een gedeeltelijke mismatch tussen het universitaire onderzoekspraktijk en de meer technische en economische vragen vanuit de poppraktijk. Ten derde verschilt de aard van het gewenste onderzoeksproduct (resultaat), aangezien academisch onderzoek vaak een lange looptijd heeft, terwijl de poppraktijk veelal op korte termijn concrete (beleids)oplossingen wenst.

Kortom: er bestaat een duidelijke behoefte naar een ‘verkenning onderzoek popmuziek’, dat zorgt voor matchmaking tussen de praktijk en wetenschap door middel van (1) een duurzaam netwerk, (2) een ‘onderzoeksplatform popmuziek’, inclusief een database van bestaand onderzoek naar popmuziek aan de Nederlandse hogescholen en universiteiten en een loket waar vraag- en aanbod gekoppeld kunnen worden, en (3) een breed gedragen onderzoeksagenda.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-105

Hoofdaanvrager

Dr. P.P.L. Berkers

Verbonden aan

Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of History, Culture and Communication ESHCC, Kunst- en Cultuurwetenschappen

Looptijd

16/10/2017 tot 17/07/2018