Academisch platform KNOB

Samenvatting

“Cultuur en erfgoed zijn de dragers van de identiteit van plekken en van Nederland, hebben een positief effect op het vestigingsklimaat, en zijn belangrijk voor het toerisme”. Ruimtelijk cultureel erfgoed vormt eveneens een belangrijke opgave voor de creatieve industrie.

De TU Delft ontwikkelt samen met de KNOB een platform voor het ontwikkelen van onderzoeksprojecten, het delen van kennis, en het bijdragen aan strategische kennis- en innovatieagenda’s ten aanzien van ruimtelijke cultureel erfgoed.

De doelen van het platform zijn:

Het ontwikkelen van een kennisagenda door middel van het opstellen van een gezamenlijk ‘witboek’ ten aanzien van strategische opgaven op het terrein van ruimtelijk cultureel erfgoed.

Het versterken van het wetenschappelijke tijdschrift van de KNOB door tweetaligheid van de uitgave en het open access beschikbaar maken van de daarin opgenomen artikelen.

Het ontwikkelen een partnership programma bij NWO, het bijdragen aan kennisagenda’s/routes zoals de Nationale Wetenschapsagenda/Levend Verleden route en het ontwikkelen van een voorstel voor een partnership programma voor NWO en een projectvoorstel voor de JPI Cultural Heritage and Global Change.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-104

Hoofdaanvrager

Dr. ir. F.D. van der Hoeven

Verbonden aan

Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, Urbanism

Looptijd

15/10/2017 tot 15/11/2018