Maakbare bodems / Shapeable soils

Samenvatting

Doel van de bijeenkomst is allereerst het verbreden en verdiepen van het netwerk rond het onderwerp ‘maakbare bodems’. Bodems verzorgen een groot aantal ecosysteemdiensten: regulatie van koolstof, nutriënten en waterkringlopen, leveren van schoon drink- en oppervlaktewater, onderdrukking van ziekten en plagen van plant, dier en mens, regulatie en opslag van broeikasgassen, watervasthoudend vermogen, de productie van voedsel en de ondersteuning van biodiversiteit in vegetatie. De huidige landbouwproductiemethoden leveren weliswaar hoge efficiëntie op, maar dat gaat nog steeds ten koste van een verlies aan de overige ecosysteemdiensten, die veelal worden geleverd door het bodemleven. De vraag is: hoe maak je een bodem multifunctioneel? Doel van het voorgestelde project: Ontwikkeling en samenbrengen van de nieuwste fundamentele inzichten over bodemfunctionaliteiten, exploratie van innovatieve en onconventionele methoden waarmee multifunctionaliteit kan worden bevorderd en testen van het mogelijke gebruik van deze methoden in de praktijk.

Kenmerken

Projectnummer

NWA.1162.064

Hoofdaanvrager

Prof. dr. ir. W.H. van der Putten

Verbonden aan

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Looptijd

17/11/2019 tot 25/11/2019