Bridging the Gap

Samenvatting

De UvA streeft ernaar een reflectie te zijn van de samenleving. Daarbij worden niet alle groepen even goed bereikt, ondermeer als het gaat om sociaaleconomische positie en etnische achtergrond. Tegelijkertijd is er een toenemende behoefte bij docenten op middelbare scholen aan kennis over maatschappelijk gevoelige thema’s. Zij hebben beperkte toegang tot wetenschappelijke publicaties en expertise die er is op de universiteiten. Daardoor is het moeilijk om op middelbare scholen goede inhoudelijke discussies te voeren over thema’s.

Dit project beoogt beide zaken te adresseren door samenwerking tussen drie middelbare scholen en de UvA rond 4 thema’s: Migratie, ontwikkelingsvraagstukken, populisme en het Midden-Oosten, resulterend in het ontwerpen/doceren van een “Comeniusvak’’.

UvA docenten worden in dit project gekoppeld aan docenten op de middelbare scholen en gezamenlijk werken ze aan het ontwerp van dit vak. UvA docenten brengen wetenschappelijke kennis over. Behalve inhoudelijke kennisoverdracht wordt er ook samengewerkt in het bedenken van innovatieve onderwijsvormen en lesmateriaal. Dit mondt uit in een interdisciplinair vak voor UvA bachelorstudenten. Op de middelbare scholen zal het lesmateriaal gebruikt worden voor het thema Internationale verhoudingen binnen het nieuwe examenvak Maatschappijwetenschappen. Het “Comenisuvak’’ wordt simultaan doorlopen en aan het eind werken studenten en scholieren samen aan een casus. Zo komen scholieren in aanraking met de UvA. Dit helpt in de zoektocht naar een WO-opleiding. Studenten kunnen de academische en inhoudelijke vaardigheden die ze hebben opgedaan delen met scholieren. Tegelijkertijd brengt het UvA docenten in aanraking met scholen en de leefwereld van hun toekomstige studenten.

Kenmerken

Projectnummer

405.18865.292

Hoofdaanvrager

F. Boussaid

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Politicologie

Looptijd

01/05/2018 tot 01/07/2019