SpelenderWIJS

Samenvatting

Playing for Success is een landelijk geïmplementeerd en succesvol naschools programma met als doel de motivatie en het zelfvertrouwen van scholieren (9-14 jaar, veelal met een lage sociaal economische status (SES)) te verhogen, o.a. door mooie momenten tijdens sport en spel met de smartphone vast te leggen (het wow-effect). Echter, het vast leggen van mooie momenten is niet eenvoudig. Playing for Success heeft dan ook een sterke behoefte aan een meer functionele en praktische technologie, die de jongeren in staat stelt om tijdens hun activiteiten de voor hen belangrijke momenten ‘just-in-time’ (JIT) en autonoom te filmen en beheren. Hiervoor is het noodzakelijk dat goed inzicht verkregen wordt in de wensen en behoeften van de scholieren met betrekking tot het beeldmateriaal (inhoud, locatie en proces). Het boven water krijgen van deze wensen binnen co-design sessies is een uitdaging, aangezien bepaalde competenties van de doelgroep (intelligentie, taalvaardigheid, multiple tasking) beperkt aanwezig zijn (lage SES, laaggeletterdheid). Tevens is het een technische uitdaging om het juiste moment te vangen (aangezien de begeleiding niet continu filmt, is in veel gevallen de mooie actie al gebeurd) en te onderzoeken op welke wijze (met welke technologie) autonoom de momenten vastgelegd kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat deze techniek eenvoudig te gebruiken is. De uitkomsten van dit project zijn: 1. Het inzichtelijk maken van de behoeften en wensen van deze scholieren zodat het product aansluit bij hun belevingswereld en vaardigheden 2. Een beschrijving van de technische realisatie van een dergelijke technologie.

Kenmerken

Projectnummer

KIEM.CRE01.032

Hoofdaanvrager

SM Braun

Verbonden aan

Zuyd Hogeschool

Looptijd

01/11/2017 tot 30/04/2018