De toekomst van vakmanschap

Samenvatting

Vakmanschap heeft verschillende betekenissen. Voor de een betreft vakmanschap het ontwikkelen van goed opgeleide mensen die flexibel zijn, beschikken over ?21st century skills? en een bijdrage kunnen leveren aan een ?lerende economie?. Voor de ander staat vakmanschap voor het ontwikkelen van specialistische kennis en een daarmee samenhangende beroepsidentiteit. In deze visie is de innovatiekracht en groei van de economie sterk afhankelijk van mensen die hoog gespecialiseerd zijn. Weer een andere visie benadrukt vooral het praktische karakter van vakmanschap. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar leerlingen aan de onderkant van het onderwijsgebouw die met een vakmanschapsroute een keuze maken die past bij hun praktische oriëntatie en talenten. Hierdoor hebben ze bovendien een comparatief voordeel op de arbeidsmarkt in vergelijking met algemeen opgeleide leerlingen.

De verschillende visies op vakmanschap verwijzen elk naar een andere functie van beroepsonderwijs en hebben belangrijke consequenties voor de inrichting, vormgeving en sturing van het beroepsonderwijs. In dit project zullen we de verschillende visies op vakmanschap expliciteren en uitwerken in verschillende toekomstscenario?s (deelproject 1). Deze zullen worden gerelateerd aan de wijze waarop de inrichting van het onderwijs bepaalde vormen van vakmanschap ontwikkelt (deelproject 2), de vraag op de arbeidsmarkt naar verschillende soorten vakmanschap (deelproject 3), en de relatie tussen de invulling van vakmanschap en de institutionele vormgeving van het bestel (deelproject 4). Aan het eind van het project worden de resultaten in de vorm van verschillende toekomstscenario?s voorgelegd en bediscussieerd met beleidsmakers en relevante stakeholders (deelproject 1).

Output

Hoofdstuk in boek

Wetenschappelijk artikel

Professionele publicatie

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-15-400

Hoofdaanvrager

Prof. dr. R. van der Velden

Verbonden aan

Maastricht University, School of Business and Economics (SBE), Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Looptijd

01/05/2015 tot 31/08/2017