Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal

Samenvatting

Meidenvoetbal is de snelstgroeiende sport ter wereld, óók in Nederland. Maar wat betekent deze ontwikkeling sociaal gezien? Hoe draagt deze ontwikkeling bij aan de gelijkschakeling van mannen en vrouwen en de sociale integratie van allochtone meisjes, en welke rol spelen de huidige professionalisering en (nieuwe) media hierin?
Daarvan weten we nog erg weinig. Om deze lacunes op te vullen, gaat een team van experts onder leiding van ex-profvoetbalster en filosoof Dr. Martine Prange en cultureel antropoloog Dr. Martijn Oosterbaan, in samenwerking met de Johan Cruijff Foundation en Triple Double/ BeNe League, een driejarig onderzoek doen naar
a. de geschiedenis,
b. de huidige professionalisering en commercialisering,
c. de voetbalbeleving van allochtone meisjes tussen etniciteit en religie en
d. de media-representatie
van meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland.
We interviewen voetballende meiden op straat, bij toernooien en clubs over hun beleving van voetbal en de invloed hiervan op hun maatschappelijke ontwikkeling, hun zelfbewustwording en het veroveren van een plek in de samenleving. Daarbij vergelijken we de meiden niet met jongens, zoals meestal gebeurt, maar gaan we uit van hun eigen talenten en mogelijkheden. Onze centrale onderzoeksvraag is ?wat is de maatschappelijke impact (sociale betekenis) van vrouwenvoetbal in Nederland??
Dit onderzoek levert nieuwe kennis op over de betekenis van sport (voetbal) voor de talentontwikkeling en integratie van (allochtone) meiden en geeft een omvattend beeld van de status en toekomst van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Vandaaruit formuleren we beleidsadviezen voor voetbal- en sportbonden, vrouwenorganisaties en sportgerelateerde bedrijven. Dit onderzoek vernieuwt bovendien de internationale sportstudies door de sportbeleving van de meiden zèlf centraal te stellen.

Output

Boek of monografie

 • M.S. Prange, M Oosterbaan(2017): Vrouwenvoetbal in Nederland pp. 287 , Utrecht

Hoofdstuk in boek

 • E. Wieldraaijer, C. van den Brink, H. Stouwdam, J. Volkers, A. Elling, H. Klippus(2015): En… wat ging er door je heen. pp. 183 - 190 , Deventer
 • C.E. van den Bogert(2015): Woordenboek Filosofie pp. 231 - 232 , Apeldoorn
 • C.E. van den Bogert(2015): Woordenboek Filosofie pp. 200 - 201 , Apeldoorn
 • C.E. van den Bogert(2015): Woordenboek Filosofie. pp. 424 - 425 , Apeldoorn
 • C.E. van den Bogert(2015): Woordenboek Filosofie pp. 201 - 202 , Apeldoorn
 • A. Elling, T. Buyers, A. Knoppers(2016): Contemporary Issues in Sports Management. pp. 231 - 244 , London
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange, K. van den Bogert(2017): Vrouwenvoetbal in Nederland pp. 171 - 188 , Utrecht
 • S. van der Beek, M.S. Prange, P. Post(2017): Onderweg met een missie pp. 53 - 56 , Utrecht
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan, N. van den Heuvel(2017): Vrouwenvoetbal in Nederland pp. 154 - 170 , Utrecht
 • M. Oosterbaan, R. Peeters, L. Stentler, M.S. Prange, A. Elling(2017): Vrouwenvoetbal in Nederland pp. 209 - 236 , Utrecht/Amsterdam
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange, N. van den Heuvel(2017): Vrouwenvoetbal in Nederland pp. 120 - 136 , Utrecht
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): Vrouwenvoetbal in Nederland pp. 11 - 30
 • S. Berges, A. Siani, M.S. Prange(2018): Women Philosopher’s on Autonomy pp. 0 - 0 , London

Wetenschappelijk artikel

 • M. Oosterbaan(2014): Editorial: Public religion and urban space in Europe Social and Cultural Geography pp. 591 - 602
 • R. Peeters, A. Elling(2015): The coming of age of women’s football in the Dutch sports media, 1995-2013 Soccer and Society pp. 620 - 638

Professionele publicatie

 • N. van den Heuvel(2014): Beauty or the Beast?
 • A. Elling(2015): Feminisering van sportieve ruimten pp. 20 - 23
 • A. Cevaal, A. Elling, R. Peeters(2015): Vrouwenvoetbal en de media
 • A. Cevaal, A. Elling(2015): Media-aandacht vrouwenvoetbal in vacuüm pp. 29 - 31
 • A. Elling, A. Vlasveld, M.S. Prange(2015): Gender terug op de Sportagenda?
 • L. Stentler, A. Elling(2015): Vrouwenvoetbal en de media (2)
 • N. van den Heuvel(2015): Zoveel Filosofieën zoveel Feminismen pp. 52 - 55
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2016): De maatschappelijke impact van meidenvoetbal. pp. 22 - 24
 • L. Stentler, A. Elling(2016): Topvoetbalsters en hun volgers over het gebruik en de betekenis van Twitter voor vrouwenvoetbal
 • M.S. Prange(2016): Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke voetbaltrainers?
 • A. Elling(2017): Vrouwenvoetbal in Nederland. 13 Juli 2017
 • A. Elling, D. Romijn(2017): 'Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport.'

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

 • M. Prange(2013): Inhaalslag voor vrouwenvoetbal pp. 22 - 22
 • C.E. van den Bogert(2015): Halleluja! Is voetbal god?
 • M.S. Prange(2015): De doorbraak van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland pp. 14214
 • M.S. Prange(2015): 'Het WK vrouwenvoetbal. Canada en de arrogantie van de FIFA'
 • M.S. Prange(2016): Presidentsverkiezingen FIFA: 'feminisering' van het voetbal
 • K. van den Bogert(2016): Public, Power and Play: Notes on doing ethnographic fieldwork in a contested neighbourhood in the Netherlands
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Meidenvoetbal in 14 verhalen
 • M.S. Prange(2017): Het EK Vrouwenvoetbal: met dank aan Minke Booij

Publieksinformatie

 • N. Van den Heuvel(0): ‘The elite female athlete as paradoxical figure of the society of competition’
 • N. Van den Heuvel(2013): ‘Beauty Matters’
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2013): De Volkskrant
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2013): Radio FunXL
 • M.S. Prange(2013): Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal
 • N. Van den Heuvel(2013): ‘Girl Anachronism’
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2013): Leidsch Dagblad
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2013): TV West
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2013): SBS 6 - Hart van Nederland
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2013): Radio West
 • M.S. Prange(2014): Women’s Football in the context of Dutch Civil Emancipation
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2014): Maandblad Knack (België)
 • K. Van den Bogert(2014): ‘Politics of the street: Girls’ street football, embodiment and the state’
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2014): Filosofie Magazine
 • N. van den Heuvel(2014): Presentatie onderzoek
 • N. Van den Heuvel(2014): ‘Embodied sporting practices, from (his)tory towards her body’
 • N. van den Heuvel(2014): Workshop en introductie van onderzoek.
 • N. Van den Heuvel(2014): ‘Heterotopia and Women’s Football: Public Space in BeNeLeague Football Clubs’
 • K. Van den Bogert(2014): ‘Girls playing diversity: an international soccer competition for ‘respect, integration and development’ at Cruyff Court Playgrounds in the Netherlands’
 • N. Van den Heuvel(2014): ‘Women’s football in the Lowlands, Changes, Challenges and Opportunities’
 • K. Van den Bogert(2014): ‘Sporting, religious and ethnic bodies related: a girls only football competition in the Netherlands'
 • N. Van den Heuvel(2014): ‘Towards a corporeal sport feminism, embodiment, situatedness and the problematics of change’
 • K. Van den Bogert(2014): ‘Politics of the Street: Girls’ street soccer, embodiment and style’
 • N. Van den Heuvel(2014): ‘Women’s football in The Lowlands: from history towards ‘herstory’’
 • N. van den Heuvel(2014): Embodied sporting practices, from (his)tory towards her body
 • K. van den Bogert, J. Rana, N. van den Heuvel(2014): Introductie op de film ‘Football under Cover’ en leiden van discussie na de film
 • D. Romeijn, A. Elling, A. Cevaal(2014): 'Between mainstreaming and trivialization: developments in media representation of women’s football in the Netherlands'
 • M. Prange(2014): ‘Changing the Landscape of European Football: women football’s transformative effects on Europe’s public sphere analysed by way of the transnational BeNe League case’
 • N. Van den Heuvel(2014): ‘The Future of Sportfeminism: Will Football be Feminine?’
 • K. van den Bogert(2014): Embodied sporting practices, from (his)tory towards her body
 • A. Cevaal(2014): 'Representatie en stilering: meisjes en vrouwen voetbal in / en de media'
 • N. Van den Heuvel(2014): 'Sport en feminisme'
 • N. Van den Heuvel(2014): ‘Gender and media’
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2014): Elsevier
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2015): Eén Vandaag
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2015): AT 5 TV - De stelling van Amsterdam
 • N. Van den Heuvel(2015): ‘Gemak’
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2015): Quest / Experiment-NL
 • A. Elling(2015): 'Between Butches and Babes: developments in (new) media representation and audience reception of Dutch women’s football'
 • N. van den Heuvel(2015): Wat is wijsheid / Aandacht
 • N. van den Heuvel(2015): Radio Rijnmond
 • K. Van den Bogert(2015): ‘Neighborhood Sports in the Netherlands: girls’ experiences in public/private spaces’
 • N. Van den Heuvel(2015): ‘The (Dis)obedient Female Body in Elite Sports: Debt, Injuries and Resistance’
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2015): NTR TV - Kennis van Nu
 • R. Peeters(2015): 'Women’s football in the Dutch sports/media complex: Considering quantitative and qualitative developments over the last two decades'
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2015): Atria/Aletta Vandaag
 • K. van den Bogert(2015): Making Space and Sports: gender, religious and ethnic diversities
 • D. Romeijn(2015): 'How many women and girls play football in the Netherlands? A quantative analysis of the development of women participating in football in the Netherlands'
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2015): Sport & Strategie ‘Sportklassiekers’
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2015): NOS TV - Andere Tijden
 • N. van den Heuvel(2015): Presentatie onderzoek.
 • N. Van den Heuvel(2015): ‘The Future of Sportfeminism: A case study of Dutch women’s elite football’
 • N. Van den Heuvel(2015): ‘Woorden Eten en Eten Spreken. Carroll en Artaud in Deleuze’s "De Logica van Zin"’
 • M.S. Prange(2015): Oranjeleeuwinnen
 • N. Van den Heuvel(2015): ‘Walk on your head and see through your skin: Competitive Sports, Desire and Deleuzian Becomings’
 • N. Van den Heuvel(2015): 'Filosofie en literatuur'
 • N. Van den Heuvel(2015): ‘A New Feminist Materialist Perspective on Competitive Sports, Affect, Sensation and Deleuzian Becomings’
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2015): NOS Journaal
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2015): Voetbal Magazine. VI.nl
 • N. Van den Heuvel(2015): ‘Down The Rabbit Hole. Alice’s Ideale Voetbalspel’
 • M. Oosterbaan, M.S. Prangre(2015): NOS Radio - Twee Dingen
 • L. Stentler, A. Elling(2015): 'Butches and babes: Vrouwenvoetbal en (nieuwe) media…en de omgang met het lesbische imago'
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2016): Dagblad Trouw - De Verdieping
 • K. Van den Bogert(2016): ‘A performing body is a public body. An ethnographic account of girls’ football and ‘the gaze’ in urban neighborhoods in the Netherlands’
 • N. van den Heuvel(2016): Omroep Max
 • N. van den Heuvel(2016): The Politics of Performance and Play. Feminist Matters
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2016): NOS Radio 1
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2016): De Telegraaf
 • A. Elling(2016): 'Changes, challenges and chances in feminist sport research'
 • N. Van den Heuvel(2016): ‘Eten Spreken en Woorden Eten. Carroll en Artaud in Deleuze’s De Logica van Zin’
 • K. van den Bogert(2016): Publieksevenement 'Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal'
 • M. Welten(2016): 'Women’s elite football in the Netherlands. Ball possession on the field, not yet in the board'
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2016): Univers
 • N. Van den Heuvel(2016): ‘Voetbal en Feminisme: Emancipatie versus Segregatie in het Nederlandse topvrouwenvoetbal’
 • M.S. Prange(2016): The Paradox of Beauty. 'Aestheticization’ and ‘Feminization’ in European (Male and Female) Football
 • N. Van den Heuvel(2016): ‘Gender and Feminist Philosophy’
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2016): Radio 1. Studio Sportzomer
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Dagblad Trouw - De Verdieping
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Radio 1 Kunststof
 • A. Elling(2017): NRC
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan, A. Elling(2017): Vrouwenvoetbal in Nederland
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): Het Parool
 • Martine Prange(2017): Tilburgse Silke Lanser 10 op kaft nieuw boek over meidenvoetbal
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Telegraaf
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): De Volkskrant
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Metronieuws
 • M.S. Prange(2017): Night University Tilburg, 16 November 2017
 • N. van den Heuvel(2017): Dagblad Trouw - De Verdieping
 • M.S. Prange(2017): Meidenvoetbal in 14 verhalen
 • A. Elling(2017): Dagblad Trouw
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): BNR Nieuwsradio
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Metronieuws
 • N. Van den Heuvel(2017): Response lezing prof. dr. Isabelle Stengers ‘Denken met catastrofes’
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Tijd voor Max
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): NWO Sport Newsletter
 • A. Elling(2017): Gooi en Eemlander
 • A. Elling(2017): RTLNieuws.nl
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Vrij Nederland
 • A. Elling(2017): Algemeen Dagblad
 • A. Elling(2017): NOS Radio 1
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): NOS TV Journaal
 • A. Elling(2017): De Volkskrant
 • A. Elling(2017): ANP/ADnl
 • A. Elling(2017): De Telegraaf
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): NRC
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Nederlands Dagblad
 • K. van den Bogert(2017): Voetballende vrouwen
 • A. Elling(2017): Vrouwenvoetbal: Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen
 • M. Prange(2017): ‘Agon en cultuur: Kant en Nietzsche’
 • N. Van den Heuvel(2017): ‘Gender en Dans’
 • N. van den Heuvel(2017): Filosofie Magazine
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): Brabants Dagblad
 • R. Peeters, M.S. Prange, J. Sterkenburg, K. van den Bogert(2017): Vrouwenvoetbal: Ontwikkelen, kansen en uitdagingen
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): Eén Vandaag, AVRO-Tros, Radio 1
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): De Telegraaf
 • A. Eling(2017): Eén Vandaag
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): Opij Interview
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Univers Papers
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): BNR Nieuwsradio
 • M.S. Prange, M. Oosterbaan(2017): Radio M/Utrecht
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): VPRO Radio documentaire 'Het spoor terug'.
 • M. Oosterbaan, M.S. Prange(2017): Dagblad Trouw
 • M. Prange(2017): ‘De spelende/sportende mens: Schiller en Huizinga’

Kenmerken

Projectnummer

328-98-006

Hoofdaanvrager

Prof. dr. M.S. Prange

Verbonden aan

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Filosofie

Uitvoerders

Drs. C.E. van den Bogert, Dr. A. Elling-Machartzki, Drs. N.A.E. van den Heuvel, Dr. M. Oosterbaan, Drs. D. Romeijn

Looptijd

01/09/2013 tot 31/08/2017