Innovatioon for Future Skills (InFuS@ 2.0)

Samenvatting

Het programma behelst de ontwikkeling van nieuw en modern onderwijsmateriaal en versterking van de kennisinfrastructuur voor onderwijs en bedrijfsleven. Dit is nodig om aan te sluiten bij de sterk aan verandering onderhevige logistieke sector en daarmee gepaard gaande wijzigingen in vereiste vaardigheden en competenties in de arbeidsmarkt.

De doelstelling van dit programma is bij te dragen aan meer uitstroom van professionals, van MBO-3 tot universitair niveau, in de logistieke sector met kennis over de innovatiethema’s Service logistiek en Douane. Tevens beoogt het programma competenties te ontwikkelen op basis van de behoeften van het bedrijfsleven voor de duurzame inzetbaarheid van logistieke medewerkers in de toekomst. Deze duurzame inzetbaarheid wordt als volgt gedefinieerd: “Duurzame inzetbaarheid van werkenden is te karakteriseren als het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het gaat om het inzetbaar en productief blijven gedurende de hele loopbaan voor de gehele beroepsbevolking.”

Het programma levert aanvullende digitale onderwijsmiddelen voor de innovatiethema’s servicelogistiek en customs-/border management, een platform om deze en andere (reeds bestaande of elders ontwikkelde) middelen te ontsluiten voor het onderwijs en een gevalideerd bedrijfsmodel voor de integratie van onderwijs en MKB+ in de ontwikkeling van de Graduate School.

Kenmerken

Projectnummer

439.16.617

Hoofdaanvrager

Ir. M. Bogers

Verbonden aan

Breda University of Applied Sciences, Academy for Urban Development, Logistics & Mobility

Looptijd

01/03/2017 tot 01/02/2019