Samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderzoek t.b.v. schoolontwikkeling

Samenvatting

De versterking van de school als lerende organisatie is een van de ambities van OCW (zie o.a. de Lerarenagenda, 2013). Daarbij wordt samenwerking tussen school en kennispartners zoals universiteiten, hogescholen en lerarenopleidingen essentieel beschouwd. De PO-Raad heeft het initiatief genomen voor een pilot met twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs. Doel is de mogelijkheden en beperkingen in beeld te krijgen en te kijken onder welke voorwaarden de samenwerking tussen instellingen uit het Hoger onderwijs en Onderwijsinstellingen vorm kan krijgen. Daarbij is het doel ook om een landelijke kennisinfrastructuur primair onderwijs in te richten.

De NRO wil zicht krijgen op de werkbare ingrediënten van bestaande samenwerkingsvormen tussen onderwijsinstellingen en hogescholen en/of universiteiten. In dit onderzoek kijken Oberon en de Universiteit Utrecht allereerst naar de voorwaarden voor een goede samenwerking en de rol van onderzoek en maken we de koppeling met schoolontwikkeling. Op basis van literatuuronderzoek stellen we een model voor deze samenwerking en beschrijven we een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden in het po, vo en mbo. Het opgestelde model voor effectieve samenwerking toetsen we bij de twee werkplaatsen en gebruiken we als kader om deze werkplaatsen en de landelijke kennisinfrastructuur te evalueren. De resultaten van het onderzoek presenteren we in een tussenrapportage (augustus 2017) en een eindrapportage (december 2018).

Output

Professionele publicatie

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-16-628

Hoofdaanvrager

Dr. A.S. Klein

Verbonden aan

Oberon BV

Looptijd

15/09/2016 tot 03/10/2018