Blended Learning & Blended Acting: door innovatief onderwijs en een online platform, komen studenten en professionals samen in actie voor de stad

Samenvatting

Het thema gebiedsontwikkeling is uitermate geschikt om studenten bewust te maken van maakbaarheid versus uitvoering: in ieder gebied bestaat een sterk samenspel tussen lokaal gebruik en de visie vanuit hogere gremia. Stedelijke gebieden en -wijken dienen als een laboratorium waar studenten complexe problematiek en uitdagingen zelf kunnen ondervinden. Aan de hand van Placemaking - een methodiek en ontwerpproces waarbij gebieden worden ingericht op basis van lokale kennis en kwaliteiten - analyseren én sturen studenten ontwikkelingen in een gebied over meerdere jaren.

Tijdens Placemaking: estafette voor gebiedsontwikkeling richten we ons op theorie, beleid en uitvoering. Door verschillende aspecten van het gebied te mappen genereren we elkaar opvolgende inzichten over maakbaarheid enerzijds en uitvoering anderzijds. Aan de hand van onderzoek, workshops, concrete acties, en samenwerking met professionals leveren we waardevolle bijdragen en inzichten aan externe opdrachtgevers (lokale stichtingen en initiatieven, gemeente etc.) voor verdere ontwikkeling. Zo komen we samen in actie voor een betere stad.

Door een meerjarige samenwerking tussen de UvA, gemeente, en bedrijven, bouwt ieder semester een nieuwe groep studenten voort op het gebiedsdossier. Studenten geven na afloop het stokje door aan de volgende groep en spelen een rol bij het opzetten en vormgeven van de nieuwe projectfase. Voor dit estafette-element ontwikkelen we een online platform waar zowel proces en resultaten van het actieonderzoek van de studenten, als het groeiend netwerk aan opdrachtgevers, gemeente-afdelingen, en lokale initiatiefnemers elkaar kunnen vinden. Dit online platform bestendigt de cumulerende kennis voor en door verschillende partijen in een gebied.

Kenmerken

Projectnummer

405.18865.270

Hoofdaanvrager

J.J.W. Buis

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Looptijd

01/05/2018 tot 01/05/2019