Smart Urban Lab-kit for Learning in a Network (SMULLN)

Samenvatting

Smart Urban Regions vergen nieuwe en slimme sturingsmechanismen. Stadslabs zijn een veelbelovende nieuwe vorm van sturing die steeds meer toegepast wordt. Voor het opzetten en effectief inzetten van stadslabs ontbreekt het echter nog aan beproefde richtlijnen en uitwisseling van kennis. Het doel van het SMULLN project is de rol van stadslabs als mechanisme van ‘smart governance’ te versterken met behulp van de LAB-kit die door het Urb@Exp project is ontwikkeld. Gezamenlijk leren, uitwisselen en ontwikkelen van innovatieve benaderingen van governance vraagstukken door het netwerk van stadslabs is een potentieel krachtige manier om de rol van stadslabs als mechanisme van ‘smart governance’ te versterken. Echter, de functionaliteit van de LAB-kit als instrument om dit leerproces te ondersteunen moet dan wel eerst onderzocht en waar mogelijk verbeterd worden. Daartoe willen we in actie-onderzoek de LAB-kit als leerinstrument inzetten voor een beperkte groep van stadslabs. In het SMULLN project werken onderzoekers, stadslabs uit het Nederlandse kennisnetwerk en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nauw samen. De stadslabs nemen actief deel aan drie workshops en implementeren de toolkit en lessen over governance en doorlopen op deze wijze zowel een individueel (per stadslab) als een collectief leerproces (tussen de stadslabs). SMULLN kan hierdoor met een relatief bescheiden budget drie belangrijke bijdragen leveren aan het SURF programma: de ‘leerinstrument’ versie van de toolkit, met gebruikershandleiding, een ‘practitioners brief’ met de geleerde lessen over de governance vraagstukken van stadslabs en ‘slimme’ oplossingen, en een wetenschappelijk rapport met nieuwe inzichten en kennisvragen m.b.t. stadlabs als mechanisme voor ‘smart governance’

Kenmerken

Projectnummer

438.16.154

Hoofdaanvrager

Prof. dr. R.P.M. Kemp

Verbonden aan

Maastricht University, School of Business and Economics (SBE), Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT)

Looptijd

01/09/2017 tot 31/12/2017