Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen: Van onderwijsachterstanden naar kansengelijkheid.

Samenvatting

In de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN) werken 11 basisscholen van Delta Scholengroep, DeBasisFluvius en Conexus, intensief samen met stichting PAS, HAN Pabo, Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen/BSI en Sociologie/RSCR van de Radboud Universiteit (RU), en Expertisecentrum Nederlands. Zij delen de ambities om te komen van onderwijsachterstanden naar kansengelijkheid en willen de kwaliteit van het onderwijs (met name de leraren) verhogen opdat kansengelijkheid in de regio en daarbuiten toeneemt door het verbinden van de onderwijspraktijk en instituten voor wetenschappelijk onderzoek.
Het uiteindelijke doel van de WOAN is kansengelijkheid te bevorderen op het niveau van leerlingen. Dit doel wil de WOAN bereiken door interventies te ontwikkelen, aan te scherpen en te implementeren, met als direct resultaat dat leraren beter toegerust raken om in het onderwijs om te gaan met doelgroepleerlingen en hun ouders. De WOAN richt zich op daarbij drie thema’s:
1. bewerkstelligen dat leraren reële verwachtingen hebben
2. vergroten van de ouderbetrokkenheid
3. inzetten op effectieve instructie.
De ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid vormt bij ieder van deze thema’s de focus.
Binnen de WOAN werken we met teacher design teams; een reeds binnen de HAN en de scholen in Arnhem en Nijmegen bekende en beproefde methodiek. We ontwikkelen via co-creatie kennis en concrete handvatten in de vorm van interventies ter bevordering van kansengelijkheid. Leraren gaan gesteund door onderzoekers onderzoekend werken aan onderwijsontwikkeling.

Kenmerken

Projectnummer

40.5.19660.104

Hoofdaanvrager

P. Dooijeweerd

Verbonden aan

Delta Scholengroep

Looptijd

02/09/2019 tot 01/09/2022