Tegen beter weten in… Onderzoek naar (on)doordachte afwegingen bij aanschaf van een hond.

Samenvatting

De ondoordachte aanschaf van een hond kan leiden tot bijtincidenten, gevaar voor de volksgezondheid, criminele (hondenhandel)praktijken en bedreiging van het dierenwelzijn. Interventies zijn tot op heden gericht op klassieke voorlichting ter beïnvloeding van het kennisniveau van de potentiële hondenbezitter. Met dit onderzoek wordt een nieuwe weg ingeslagen. De onderzoeksvragen luiden:
1. Wat zijn de huidige normen ten aanzien van het aanschaffen en houden van honden en hoe gaan potentiële hondenbezitters daarmee om wanneer zij overwegen een hond aan te schaffen?
2. Hoe kunnen aanschafbeslissingen over een hond beïnvloed worden?

Onderzocht wordt welke normen rondom honden een rol spelen en op welke wijze hondenbezitters omgaan met de cognitieve dissonantie, die hieruit voortvloeit. Op basis van deze inzichten wordt een living lab opgezet, met experimenten, die aansluiten op de beïnvloeding van beslissingen conform systeem 1 van Kahneman en op het motiveren van potentiële hondenbezitters om de aanschafbeslissing met behulp van systeem 2 te nemen.

Kenmerken

Projectnummer

023.010.030

Hoofdaanvrager

Drs. C.S. Ophorst

Verbonden aan

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Uitvoerders

Drs. C.S. Ophorst

Looptijd

01/10/2017 tot 01/09/2022