Werkplaats “Gelijke Onderwijskansen”

Samenvatting

In de Werkplaats “Gelijke Onderwijskansen” werken onderzoekers samen met onderwijsprofessionals aan de (door)ontwikkeling en evaluatie van interventies voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Deze Werkplaats bouwt voort op de positieve samenwerkingsrelaties en ervaringen binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) rond onderzoek naar diversiteit in het onderwijs. Belangrijke uitgangspunten van WOA waar de Werkplaats “Gelijke onderwijskansen” op kan voortbouwen zijn A) gelijkwaardigheid tussen de partners en B) dialoog, eigenaarschap en betrokkenheid van alle partners bij het doen van betekenisvol praktijkonderzoek.
Doel van de Werkplaats “Gelijke Onderwijskansen” is om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en effectiviteit van strategieën voor het vergroten van kansengelijkheid in het primair onderwijs. De te onderzoeken interventies binnen deze Werkplaats zijn ingebracht door de scholen en besturen uit het consortium en vloeien voort uit hun praktijkvragen en beleidsagenda’s. Deze vragen concentreren zich rondom de volgende drie thema’s: 1) Taal, 2) Leerkrachtverwachtingen en 3) Versterken van hulpbronnen. Voorbeelden van interventies die (door)ontwikkeld en onderzocht zullen worden zijn projecten gericht op meertaligheid van kinderen, aanpakken voor effectief rekenonderwijs voor kinderen met een taalachterstand in de instructietaal, activiteiten die tot doel hebben leerkrachten zich meer bewust te laten worden van de verwachtingen die zij hebben van hun leerlingen, en aanpakken waarin wordt aangesloten bij de kennis en vaardigheden die kinderen buiten school opdoen (“Funds of Knowledge”). De interventies worden geëvalueerd met de methode van ‘design-based implementation research’, waarin onderwijsprofessionals en onderzoekers gezamenlijk met een cyclisch proces onderwijsinnovaties ontwikkelen, implementeren en evalueren (Penuel, et al., 2011).

Kenmerken

Projectnummer

40.5.19660.101

Hoofdaanvrager

Dr. A. Jonk

Verbonden aan

Academische Opleidingsschool STAIJ

Looptijd

01/09/2019 tot 01/09/2022