Co-creatie van inductietrajecten in het mbo

Samenvatting

Deze aanvraag heeft zijn oorsprong in bestaande contacten tussen drie onderzoeksinstituten en drie mbo-instellingen. De praktijkrelevantie van deze aanvraag blijkt uit de gemeenschappelijke constatering van de mbo-instellingen dat de kwaliteit van begeleiding van startende docenten verbetering behoeft. Het op een adequate wijze begeleiden van startende docenten is van belang omdat het uitval van docenten in deze kwetsbare periode kan reduceren. Een veelbelovende werkwijze voor het succesvol realiseren van duurzame onderwijsverbetering, in dit geval inductietrajecten, is de professionele leergemeenschap (PLG).
In de PLG werken actoren die een rol hebben in het inductietraject (een opleidingsmanager, HRM-functionaris, docentopleider, schoolopleider, (docent)onderzoeker, en een starter) samen aan het herontwerp en implementatie van inductietrajecten. In flankerend onderzoek wordt nagegaan op welke wijze het werken in een PLG bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van inductietrajecten in het mbo en wat hierbij interfererende factoren zijn. De kwaliteitsverbetering van de inductietrajecten wordt in termen van interne consistentie (coherentie tussen het ideale, operationele en bereikte leerplan) en externe consistentie (overeenstemming tussen belanghebbenden) in kaart gebracht. Oogmerk is inzicht te verkrijgen in belemmerende en bevorderende factoren bij het in een PLG samenwerken aan het verbeteren van inductietrajecten.
Het onderzoek levert naast een (praktijk)rapportage een draaiboek van een inductietraject op, inclusief plan-do-check-act evaluatiecyclus met handvatten om de kwaliteit van een inductietraject te verbeteren. Daarnaast wordt een handreiking opgeleverd met de praktische uitwerking van succesfactoren voor het verbeteren van de kwaliteit van inductietrajecten. Het draaiboek en de handreiking zijn bedoeld voor mbo-instellingen en tweedegraads-lerarenopleidingen.
De mbo-instellingen hebben een substantiële rol in het onderzoeksproject.

Kenmerken

Projectnummer

40.5.18500.003

Hoofdaanvrager

Dr. P. Brouwer

Verbonden aan

Stichting CINOP - ecbo

Looptijd

01/09/2018 tot 01/03/2020