Het functioneren van de LCTI

Samenvatting

Indicatiestelling op grond van geobjectiveerde criteria vormt een belangrijk element van de Regeling LGF. De LCTI houdt toezicht op de indicatiestelling door de CvI?s, ondersteunt de CvI?s bij het werken volgens de voorgeschreven criteria en procedures, en adviseert de minister over de indicatiestelling. In dit onderzoek wordt het functioneren van de LCTI onderzocht, waarbij ook het oordeel van de CvI?s over het toezicht en de ondersteuning van de LCTI betrokken wordt.

Kenmerken

Projectnummer

413-04-020

Hoofdaanvrager

Dr. M.M. Vergeer

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Looptijd

01/03/2005 tot 20/04/2006