Jaarlijkse bijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie (NVG)

Samenvatting

De aanvraag betreft de jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Gedragsbiologie (NVG), dit jaar in een bijzonder licht vanwege het 25-jarig jubileum van de vereniging.

Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de gedragsbiologie. In 1973 kreeg Niko Tinbergen de Nobelprijs voor zijn bijdrage als grondlegger (samen met Konrad Lorenz en Karl von Frisch) aan het vakgebied. Gedragsbiologische onderzoekers zijn te vinden aan diverse grote universiteiten: Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Wageningen en diverse onderzoeksinstituten, zoals het NIOO en het NIOZ. Deze onderzoekers werken vaak (inter)nationaal samen.

Doelstelling van de wetenschappelijke bijeenkomst is als volgt:
• De recente ontwikkelingen in de gedragsbiologie aan elkaar presenteren door middel van voordrachten (door vooral junior, maar ook senior onderzoekers) en posters.
• Het wederzijds belang van gedragsbiologie en aanpalende disciplines (bijvoorbeeld toegepaste ethologie, gedragsecologie) verdiepen
• Een platform bieden om plenair en informeel informatie uit te wisselen.
• De mogelijkheid bieden tot aangaan, onderhouden en uitbreiden van (nationale) netwerken, met name gericht op jonge wetenschappers.
• Nederlandse gedragsbiologen in contact brengen met (inter)nationaal vermaarde wetenschappers door het uitnodigen van enkele gastsprekers.

Kenmerken

Projectnummer

860.2017.013

Hoofdaanvrager

Dr. R.E. Nordquist

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren

Looptijd

29/11/2017 tot 26/03/2018