Monitor Implementatie en besteding van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2020 zijn gemeenten verplicht (mimimaal) 16 uur per week) voorschoolse educatie (VE) aan te bieden aan doelgroeppeuters. Nu is dat 10 uur per week. Doelgroeppeuters moeten tussen 2,5 en 4 jaar 960 uur VE kunnen krijgen. Daarmee krijgen doelgroepkinderen een betere start op de basisschool. Tegelijk wordt (naar verwachting) per 1 januari 2022 een urennorm van kracht voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau, zodat de kwaliteit van VE omhooggaat. Hiervoor wordt per jaar € 170 miljoen extra geïnvesteerd in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Met de Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid van het consortium Sardes, Oberon en R&C Beleidsondersteuning (Regioplan/Cebeon) en met wetenschappelijke begeleiding van prof.dr. E. Denessen (Sardes leerstoel) worden enerzijds de implementatie van de nieuwe eisen VE en anderzijds de besteding van het GOAB-budget binnen gemeenten en aanbieders van VE gevolgd in de periode 2019-2021.

Er worden twee metingen van het implementatieonderzoek gedaan en één meting van het bestedingsonderzoek. De monitor biedt kwantitatieve en kwalitatieve informatie en verdieping. Er wordt een landelijk dekkend beeld geleverd van de urenuitbreiding, de inzet van hbo'er door gemeenten en aanbieders van VE en de besteding van de middelen. Op basis van gegevens worden 10 veelbelovende praktijkvoorbeelden (in meting 1) en 10 casestudies (in meting 2) geselecteerd waarbinnen verdiepend en verbredend (kwalitatief) onderzoek plaatsvindt. Kennisbenutting vindt onder meer plaats door het maken van een benchmark voor gemeenten waarin (ontwikkeling van) beleid en besteding van GOAB in vergelijkend perspectief in kaart wordt gebracht.

Kenmerken

Projectnummer

40.5.19939.002

Hoofdaanvrager

Dr. IJ. Jepma

Verbonden aan

Sardes

Looptijd

01/08/2019 tot 31/05/2021