Vitale Delta

Samenvatting

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) dat de krachten bundelt van 19 lectoren, elk met een sterk trackrecord op de thema’s vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning. We verstevigen de bestaande samenwerking binnen Medical Delta tussen hogescholen en andere kennispartners (universiteiten en UMCs) op het terrein van zorgtechnologie. We bouwen deze op thema’s als vitaliteit, eigen regie/empowerment, veerkrachtige professionals en integratie zorg-sociaal domein.
De doelstelling van Vitale Delta is het effectief bevorderen van vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud in de wijk door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.
In vier werkpakketten zetten we in op inhoudelijke kruisbestuiving, personele uitwisseling, netwerkvergroting en grotere werfkracht op de thema’s Ondersteund Vitaal (Zorgtechnologie), Fysiek Vitaal (Bewegen in de wijk), Sociaal Vitaal (Integrale wijkaanpak) en Zelf Vitaal (Zelfmanagement(ondersteuning) en vitale professionals). Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen en combineert de expertise van meerdere sterke onderzoeksgroepen. Leidende principes in de werkpakketten zijn: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap. We gaan daarbij uit van een levensloopsbenadering (-9 maanden tot +100 jaar) waarin gezond opgroeien en ouder worden centraal staat. Projecten richten zich op het wijkniveau en/of het individu.
De eerste twee jaar starten we in de werkpakketten met nieuwe, gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsprojecten om de onderzoeksinfrastructuur verder te consolideren en versterken. Hierbij worden producten en nieuwe kennis ontwikkeld voor (gezamenlijk) onderwijs bij de betrokken opleidingen van de hogescholen. Ook de vele partners uit de beroepspraktijk van preventie, zorg en welzijn, gemeenten en het bedrijfsleven zullen direct profiteren van de infrastructuur en opbrengsten van Vitale Delta.

Kenmerken

Projectnummer

SPR.VG01.006

Hoofdaanvrager

Dr. A. van Staa

Verbonden aan

Hogeschool Rotterdam - Rotterdam University of Applied Sciences, Kenniscentrum Zorginnovatie

Looptijd

01/01/2018 tot 31/12/2025