Jaarlijkse bijeenkomst van de sectie Microbiële Ecologie van de Koninklijke Vereniging van Microbiologie

Samenvatting

Nederland kent, al sinds het werk van Martinus Beijerinck, een lange traditie in het vakgebied Microbiële Ecologie, en microbieel ecologisch onderzoek vindt plaats op verschillende Nederlandse universiteiten en onderzoekinstituten. Het vakgebied maakt heden een revolutie door waarin nieuwe high-throughput sequencing technieken een ongekend inzicht geven in de diversiteit en activiteit van microbiële levensgemeenschappen en de interacties die microbiële populaties met elkaar en het milieu hebben. Echter microbieel ecologisch onderzoek beperkt zich tegenwoordig niet meer tot het natuurlijk milieu, ook binnen de medisch wetenschappen speelt onderzoek naar het menselijk microbiome een belangrijke rol. Zo is het tegenwoordig al om bekend dat verschillende ziekten, zoals darmkanker en vetzucht, veroorzaakt worden door een verstoorde microbiële levensgemeenschap in de menselijk darm.

Doelstelling van de bijeenkomst is om de verschillende wetenschappers die werken aan microbieel ecologisch onderzoek aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten met elkaar in contact te brengen om elkaar zo te informeren over hun onderzoek.

Zo zal op deze bijeenkomst een platform geboden worden aan jonge wetenschappers, zoals promovendi en postdocs, om hun onderzoek te presenteren. Daarnaast moet deze bijeenkomst leiden tot een uitwisseling van kennis en tot een mogelijke samenwerking tussen onderzoeksgroepen. De bijeenkomst is van essentieel belang om microbieel ecologisch onderzoek in Nederland te verenigen om zo sterk te staan in internationale concurrentie.

Kenmerken

Projectnummer

860.2017.011

Hoofdaanvrager

Prof. dr. ir. C. Belzer

Verbonden aan

Wageningen University & Research, Agrotechnologie & Voedingswetenschappen, Microbiologie (MIB)

Looptijd

27/11/2017 tot 05/03/2018