Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)

Samenvatting

Dit voorstel voor een pilot werkplaats onderwijs wordt gedaan door een stads-breed consortium van drie grote Utrechtse schoolbesturen voor primair onderwijs (KSU, PCOU en SPOU), de drie Utrechtse hogescholen met een lerarenopleiding voor primair onderwijs (Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, en Marnix) en de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. In Utrecht bestaat al jaren een praktijk van samenwerking onder gezamenlijke regie van de stuurgroep van de zogenaamde Utrechtse Onderwijsagenda waarbij de voorgestelde Werkplaats Onderwijsonderzoek wordt aangehaakt.
Deze Werkplaats moet een structurele, duurzame verbinding leggen tussen professionals uit de onderwijspraktijk, de hogescholen en de universiteiten. Doel van de samenwerking binnen dit netwerk is de ontwikkeling van een onderzoekscultuur die eraan moet bijdragen dat leerkrachten meer “evidence informed” gaan handelen waarvan positieve effecten op de kwaliteit van het onderwijs worden verwacht.
Praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan schoolontwikkeling vindt in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) primair plaats in leergemeenschappen die worden ontwikkeld binnen schoolteams. Een sleutelpositie wordt daarbij toegekend aan “brokers”, mensen die zich zowel bewegen in de wereld van het onderwijs als die van het onderzoek. Het gaat dan niet alleen om studenten aan de lerarenopleiding die onderzoek doen maar vooral om leerkrachten die masteronderwijs volgen of promotieonderzoek doen. Juist zij hebben de positie om wetenschappers (begeleiders) en schoolteams bij elkaar te brengen. De resultaten van het praktijkgericht onderzoek worden niet alleen vertaald naar verbetering van het eigen onderwijs, maar worden tussen de leergemeenschappen gedeeld en breder ontsloten via een online tijdschrift.

Output

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-16-626

Hoofdaanvrager

F.C.M. Reijnen

Verbonden aan

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCOU)

Looptijd

01/09/2016 tot 31/05/2018