Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs: wat werkt voor wie en waarom?

Samenvatting

Voor de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs in Nederland is het belangrijk dat er kennis is over wat werkt voor wie en waarom. Op dit moment ontbreekt deze kennis. Voorgesteld onderzoeksproject biedt een unieke mogelijkheid om dit kennisgat te vullen. Ten eerste wordt gebruik gemaakt van een longitudinaal jongerenpanel waarin informatie is verzameld over de ontwikkeling van ruim 7.000 middelbare scholieren in Nederland. Hierin is onder andere informatie beschikbaar over burgerschapshoudingen en -gedragingen, burgerschapsactiviteiten op school, leerlingpopulatie en klasklimaat. Deze rijke data worden geanalyseerd om meer zicht te krijgen op de (lange termijn) ontwikkeling van burgerschapscompetenties en de rol van het onderwijs daarbij. Ook wordt bekeken in hoeverre school- en klassencontext deze relaties beïnvloeden. Ten tweede wordt in ongeveer 60 eerste- en tweedejaars vo-klassen het dialoogspel Terra Nova Minimaatschappij gespeeld, een spel gericht op het bevorderen van dialogen in de klas over lastige onderwerpen in de samenleving. Op deze manier wordt scholen een methodiek geboden om samen met onderzoekers, docenten en leerlingen over burgerschap en burgerschapsonderwijs na te denken. Een diepgaande evaluatie van het proces en de uitkomsten van deze interventie leidt tot concrete adviezen aan verschillende typen vo-scholen over de succesvolle mechanismen en randvoorwaarden van effectief burgerschapsonderwijs.

Output

Publieksinformatie

  • M Coopmans(2018): Congrespresentatie 2nd International CILS4EU User Conference 240118
  • M Coopmans(2018): Congrespresentatie NRO Inspiratiebijeenkomst 031018

Kenmerken

Projectnummer

40.5.18500.030

Hoofdaanvrager

Dr. M. Coopmans

Verbonden aan

Universiteit Utrecht

Looptijd

01/09/2018 tot 01/03/2020