Licht op schaduwonderwijs

Samenvatting

In Nederland is het gebruik van bijlessen, examentrainingen en huiswerkbegeleiding de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze vormen van privaat bekostigd, aanvullend onderwijs worden ook wel ‘schaduwonderwijs’ genoemd. Over het toenemend gebruik van schaduwonderwijs leven op het moment veel vragen, zowel in wetenschap, beleid als praktijk. Welke leerlingen gebruiken schaduwonderwijs en waarom? In hoeverre hangt het gebruik van schaduwonderwijs samen met de inrichting van het onderwijsstelsel? En wat zijn de gevolgen van het gebruik van schaduwonderwijs, voor individuele leerlingen en voor het onderwijs op stelselniveau?

In deze overzichtsstudie wordt een theoretische en empirische verkenning uitgevoerd naar deze vragen. De beschikbare empirische evidentie over schaduwonderwijs wordt systematisch samengevat, door een random-effects meta-analyse uit te voeren naar het gebruik van schaduwonderwijs in internationaal perspectief. Met de review wordt een beeld geschetst van de kennis die reeds beschikbaar is over oorzaken en gevolgen van het gebruik van schaduwonderwijs, en van mogelijke witte vlekken die om nader onderzoek vragen. Vervolgens wordt op basis van theorie en empirie verkend welke kansen en knelpunten van de opkomst van het schaduwonderwijs in Nederland zouden kunnen worden geïdentificeerd.

Ouders, onderwijsprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers zoeken op het moment, elk vanuit hun eigen positie, naar een passende reactie op de recente opkomst van schaduwonderwijs in Nederland. Deze overzichtsstudie beoogt hen daarbij handvatten te bieden, door de beschikbare kennis over schaduwonderwijs op gedegen en toegankelijke wijze op een rijtje te zetten. De studie mondt tevens uit in een onderzoeksagenda, door te schetsen welke vragen nog open liggen voor vervolgonderzoek.

Output

Wetenschappelijk artikel

  • D Jansen, L Elffers, S Jak(2019): Functions of shadow education in school careers: a systematic review het artikel is nog under review, we weten nog niet of het in het betreffende journal zal worden gepubliceerd pp. nnb - nnb

Professionele publicatie

Publieksinformatie

  • L Elffers, S Jak(2018): presentatie symposium LIcht op Schaduwonderwijs 28 november 2018
  • D Jansen, S Jak, L Elffers(2018): presentatie AMCIS-conferentie 6 juli 2018
  • D Jansen(2018): presentatie op conferentie NRO 31 oktober 2018
  • D Jansen, L Elffers(2018): presentatie Avond van Wetenschap en Maatschappij

Kenmerken

Projectnummer

405-17-713

Hoofdaanvrager

Dr. L. Elffers

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Research Institute of Child Development and Education (CDE)

Looptijd

01/01/2018 tot 26/02/2019