Family literacy-programma's voor kinderen in achterstandssituaties: Een meta-analyse van effecten en werkzame elementen

Samenvatting

Family literacy-programma’s zijn programma’s die beogen de geletterde ontwikkeling van kinderen te stimuleren door middel van de betrokkenheid van het gezin. Verschillende van deze programma’s zijn gericht op kinderen die met een achterstand aan het onderwijs beginnen. In de afgelopen decennia is een reeks van effectstudies naar zulke programma’s uitgevoerd. Deze effectstudies zijn op hun beurt samengevat in meta-analyses. In deze meta-analyses is echter nooit geanalyseerd binnen de doelgroep van gezinnen in achterstandssituaties. Wat de werkzame ingrediënten zijn voor deze doelgroep in het bijzonder is dus nog onduidelijk. Zulke informatie is niet alleen academisch interessant, maar ook in de Nederlandse beleidscontext momenteel zeer relevant. In lopende beleidsprogramma’s gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid spelen gezinsinterventies namelijk een belangrijke rol. Een antwoord op de vraag welke programma-elementen met name van belang zijn voor het bewerkstelligen van veranderingen in achterstandsgezinnen is in dat licht essentieel. In de voorgestelde overzichtsstudie voeren we een meta-analyse uit naar de effecten van family literacy-programma’s die zich specifiek richten op kinderen in achterstandssituaties (bijv. kinderen van laagopgeleide ouders en/of migrantenouders). Via een literatuursearch in relevante databases (PsycINFO, ERIC, Scopus etc.) verzamelen we een set (quasi-)experimentele studies naar de effecten van family literacy-programma’s op de geletterde ontwikkeling van kinderen in achterstandssituaties. Deze coderen we op basis van een vooraf bepaald coderingsschema, waarbij we relevante interventie-, steekproef- en studiekenmerken registreren. Bij interventiekenmerken richten we ons o.a. op de didactische opzet van programma’s, de wijze van overdracht, de afstemming op de culturele/talige achtergrond van gezinnen en op hun praktische omstandigheden.

Kenmerken

Projectnummer

405-17-712

Hoofdaanvrager

Prof. dr. R.C.M. van Steensel

Verbonden aan

Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Onderzoek Pedagogiek

Looptijd

01/02/2018 tot 31/08/2018