Konkreet, 3D printen met kwaliteitsbeton

Samenvatting

Een 3D-geprint huis. Toekomstmuziek? Als het aan bouwend Nederland ligt niet. Maar dan moet er wel geprint kunnen worden met beton en zo ver is het nog niet. Met dit project willen een groep ondernemende bedrijven uit de bouwketen het 3D-printen met beton in een versnelling brengen. Uit eerder onderzoek zijn vier belangrijke knelpunten benoemd, die we in dit samenwerkingsproject verder onderzoeken.
• De snelheid waarmee beton normaal gesproken uithardt, beperkt de snelheid waarmee betonproducten gelaagd kunnen worden opgebouwd.
• De aanmaak van grondstof vindt traditioneel batch-gewijs plaats, waardoor materiaaleigenschappen (zoals vloeigedrag) in de verwerkingsfase niet consistent en lastig te sturen zijn.
• De resulterende mechanische eigenschappen van 3D geprinte betonproducten zijn dermate onbeheerst, dat constructieve aspecten (min of meer gegarandeerde sterkte-eigenschappen) niet betrouwbaar voorspeld of gegarandeerd kunnen worden.
• Wapening en ondersteuningen (bijvoorbeeld met ‘support’ materiaal) zijn nog niet goed opgelost.

Dit project rekent af met deze beperkingen en zet de deuren open om daadwerkelijk snel en reproduceerbaar betonconstructies te printen met grote vormvrijheid. Daardoor kunnen bedrijven creatiever construeren en kan materiaal worden bespaard.
In dit project wordt intensief samengewerkt met mkb ondernemingen van meerdere ketenschakels in de bouw. Daarmee wordt praktijkkennis verweven in dit project, en zal dit tevens een voedingsbodem zijn voor doorwerking in de praktijk na afronding van dit project.

Kenmerken

Projectnummer

RAAK.MKB04.010

Hoofdaanvrager

R.A.C. Groothedde

Verbonden aan

Saxion Hogeschool, Kenniscentrum Design en Technologie

Looptijd

01/09/2016 tot 31/12/2018