Teamleiders aan het roer van teamontwikkeling. Hoe teamleiders effectief gebruik kunnen maken van teamgerichte HRM praktijken.

Samenvatting

De ontwikkeling en uitvoering van beroepsonderwijs is multidisciplinair en vraagt teamwerk. Docententeams worden dan ook verantwoordelijk gehouden voor de ontwikkeling en de uitvoering van onderwijs.
Voor veel docenten houdt de omslag naar teamwerk een verandering in. Waar docenten voorheen met name verantwoordelijk waren voor hun eigen vak, worden ze nu geacht samen te werken met collega’s met andere achtergronden om gezamenlijk een curriculum in te richten. Zowel de overheid, onderwijssectoren als schoolbesturen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de implementatie van Human Resources Management (HRM), als middel om teamontwikkeling te stimuleren.
De uitvoering van dat beleid ligt voor een belangrijk deel in handen van teamleiders. Teamleiders verschillen echter sterk in de mate waarin zij HRM praktijken (zoals functioneringsgesprekken en het aanbieden van ontwikkelmogelijkheden) implementeren. Bovendien zijn de HRM praktijken nog vaak gefocust op het vergoten de individuele ontwikkeling en prestaties en nog veel minder op die van teams. Onze overzichtsstudie beoogt dan ook handvatten te genereren voor beleidsmakers én uitvoerders binnen de mbo-sector m.b.t. het vormgeven en effectueren van teamgericht HRM beleid.
Door middel van een vergelijkende case studie, waarin verschillende betrokkenen (docenten, teamleiders, HRM functionarissen en directeuren) van zes mbo teams zullen participeren, en waarin data op verschillende manieren zal worden gegenereerd (documentenanalyse en individuele en groepsinterviews), bestuderen we teamgericht HRM zowel vanuit een inhoudelijk als vanuit een proces perspectief; we bekijken enerzijds wat de ingrediënten van teamgericht HRM kunnen zijn en anderzijds hoe deze door teamleiders ingezet kunnen worden opdat zij bijdragen aan teamontwikkeling en teamprestaties.

Kenmerken

Projectnummer

405-17-714

Hoofdaanvrager

Dr. P.R. Runhaar

Verbonden aan

Wageningen University & Research, Maatschappijwetenschappen, Educatie- en Competentiestudies (ECS)

Looptijd

01/10/2017 tot 30/09/2019