Voortdurend Erfgoed Hoe gaan we om met Digitaal Erfgoed in veranderende omstandigheden.

Samenvatting

De visie op Erfgoed - digitaal en analoog, materieel en immaterieel, roerend en onroerend – past zich voortdurend aan aan veranderende omstandigheden. Digitaal Erfgoed (zowel born-digital als gedigitaliseerd analoog materiaal) staat op dit moment vol in de belangstelling. De NWA-clustervraag ‘Gaat digitalisering ons erfgoed redden’ is bijvoorbeeld een van de richtingen die hierbij centraal staat. Het gaat om het behoud, gebruik en kennis van erfgoed als object of overlevering uit het verleden als ook over de voortdurend veranderende betekenis die het erfgoed representeert. Erfgoeddata zijn vaak versnipperd en complex, terwijl de context die deze data betekenis geeft vaak niet bekend is. Met behulp van nieuwe datacombinaties en cross-domain zoektechnieken kunnen we systematische antwoorden zoeken op vragen over culturen en hun materiële nalatenschap. Deze problematiek staat ook centraal in de gamechanger “Temporaliteit en duurzaamheid” in de NWA-route Levend Verleden.
Om antwoorden op vraagstukken rond erfgoed in veranderende omstandigheden te vinden gaan we binnen Voortdurend Erfgoed een pilot case uitvoeren over Digitaal Erfgoed: Kan erfgoed ‘robuust’ gemaakt worden door digitalisering?
Hiervoor is het noodzakelijk een mapping te maken van de verschillende actuele onderzoeksagenda’s en in gesprek te gaan met het erfgoedveld. Via expertmeetings, waarin we het consortium versterken, proberen we de werkelijke urgenties en lacunes in de agenda’s op het gebied van digitaal erfgoed te achterhalen. De resultaten worden verwerkt tot een programma voor een grootschalige onderzoeksaanvraag, waarbij de basis gevormd wordt door samenwerking tussen publieke en private partijen.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-128

Hoofdaanvrager

Dr. P Alkhoven

Verbonden aan

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Meertens Instituut

Looptijd

01/03/2018 tot 28/02/2019