Innovaties in de voor- en vroegschoolse educatie

Samenvatting

Vraagstelling. Geïnspireerd door hun dagelijkse praktijk hebben vijf innovatiecentra een plan ontwikkeld waarmee ze, ieder vanuit een andere invalshoek, een kwaliteitsimpuls proberen te geven aan hun vve-aanbod. In het voorgestelde onderzoek staat de vraag centraal of deze innovatieve maatregelen een positief effect op de kwaliteit van de vve hebben en welke factoren daarvoor bepalend zijn. Onderzoeksopzet. In het voorgestelde onderzoek is sprake van een (quasi-) experimenteel design, met een mix van herhaald af te nemen distale en proximale instrumenten. Het doel daarvan is om enerzijds de afzonderlijke innovaties op hun eigen merites te beoordelen, anderzijds ook de gemeenschappelijke resultaten te kunnen vergelijken en interpreteren. Voorafgaand hieraan richten onderzoekers zich eerst op een verdere aanscherping en verheldering van elk innovatieplan en de onderliggende praktijktheorie, om zo tot goed doordachte keuzes te komen omtrent opzet, instrumentarium en fasering. Taakverdeling. Naast experts op de vijf gebieden is er een aanjager die niet alleen mediator tussen onderzoekers en projectgroepen is maar ook een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van kennis. Door vanaf het begin verantwoordelijkheid te nemen voor uitwisseling van ervaringen tussen onderzoekers en stakeholders via een website en kenniskringen wordt een gemeenschappelijk begrip bevorderd van wat essentieel is in de interventies.

Kenmerken

Projectnummer

405-17-930

Hoofdaanvrager

Drs. A.M. Veen

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Looptijd

01/09/2017 tot 01/09/2020