Werken met referentieniveaus

Samenvatting

Voorgesteld wordt een grootschalig onderzoek onder 82 scholen voor basisonderwijs uit te voeren. In dit onderzoek vindt een (deels herhaalde) survey plaats naar opvattingen van leerkrachten en schoolleiders over referentieniveaus, de nadruk op basisvaardigheden, professionalisering en samenwerking en het omgaan met excellentie. Voorts wordt bij zowel een onderbouw- als bovenbouwcohort van leerlingen op deze scholen de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen gevolgd aan de hand van toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Bij subgroepen van scholen wordt vervolgens nagegaan hoe leerkrachten in de praktijk kunnen omgaan met referentie- en streefniveaus, hoe leerkrachten geschoold kunnen worden in het beter omgaan met reeds aanwezige informatie over vorderingen van leerlingen, en hoe ze in de dagelijkse lespraktijk omgaan met talentvolle leerlingen. Het onderzoek naar het omgaan met referentieniveaus en het omgaan met aanwezige informatie over leerlingvorderingen wordt zodanig opgezet dat vergelijkingen mogelijk zijn met vergelijkbare scholen waar deze interventies niet plaats vinden. Het onderzoek naar het omgaan met talentvolle leerlingen krijgt het karakter van een reeks casestudies waarin observaties een centrale plaats innemen. Omdat van 2 cohorten leerlingen op de scholen vorderingen in kaart zijn gebracht kunnen ook effecten in termen van reken- en taalvoortgang worden nagegaan.

(193 woorden)

Output

Professionele publicatie

  • J. Oude Oosterik, C. Jacobs(2011): Scholen verwachten positieve effecten van referentieniveaus pp. 24 - 28
  • J. Oude Oosterik, C. Jacobs, J.J. van Weerden, J.T. Wouda(2013): Werken met refentieniveaus, eindrappport

Kenmerken

Projectnummer

413-09-063

Hoofdaanvrager

Drs. M. van der Lubbe

Verbonden aan

PO-Raad

Looptijd

01/10/2009 tot 26/09/2013