Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken

Samenvatting

Vanuit literatuur en praktijk komt naar voren dat autonomie-ondersteuning over het algemeen positieve effecten heeft op de intrinsieke motivatie van leerlingen. Echter, veel leerkrachten blijken het in de praktijk lastig te vinden om autonomie-ondersteuning te bieden aan leerlingen met lagere prestatieniveaus, een lagere sociaaleconomische status of een allochtone achtergrond. Uit eerder onderzoek blijkt dat autonomie-ondersteuning ook voor die leerlingen effectief kan zijn, mits docenten de juiste mate van structuur bieden (Jang, Reeve, & Deci, 2010). In dit onderzoek zal daarom in samenwerking met PO- en VMBO-docenten een docententraining ontwikkeld worden gericht op differentiatie in de mate van structuur, zodat iedere leerling optimaal kan profiteren van autonomie-ondersteuning. De training zal door 12 PO en 6 VMBO-docenten gevolgd worden. In hoeverre de training bijdraagt aan het bieden van autonomie-ondersteuning met differentiatie in structuur en aan de competentiebeleving van de docenten zal met observaties, interviews en vragenlijsten onderzocht worden. De effectiviteit van de training voor de motivatie en prestatiegericht gedrag van leerlingen wordt onderzocht gedurende drie metingen met behulp van interviews en vragenlijsten bij leerlingen van 24 klassen van de deelnemende docenten en 24 vergelijkbare controleklassen. Dit onderzoek levert een training op voor PO- en VMBO-docenten. Deze zal na de toetsing van de opbrengsten bij leerlingen breder verspreid worden over vergelijkbare onderwijsinstellingen in de vorm van een uitgave van de training en een website/app. De opbrengsten van het onderzoek zijn vooral bestemd voor de praktijk maar daarnaast zullen de resultaten van dit praktijkonderzoek leiden tot een bredere ecologisch validering van de gehanteerde motivatietheorieën.

Output

Wetenschappelijk artikel

Professionele publicatie

 • L Hornstra, D. Weijers(2016): Niet moeten maar willen ISSN: 1572-4085.
 • L. Hornstra(2017): Van 'moetivatie' naar motivatie pp. 31 - 33 ISSN: 1380-4731.
 • L Hornstra(2018): Autonomie en structuur bieden in een diverse klas ISSN: 1780-6933.

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Publieksinformatie

 • L. Hornstra, D. Weijers(2016): Workshop: Het motiveren van leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken en prestatieniveaus.
 • I van der Veen, D Weijers, T Peetsma, TE Hornstra(2016): Dossier Leraar 24
 • D. Weijers(2016): Motivating students with different background characteristics and ability levels: A teacher training in autonomy-support and structure.
 • T. Peetsma, D. Weijers, I. van der Veen, L. Hornstra(2016): Training: Het motiveren van leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken en prestatieniveaus.
 • T. Peetsma, I. van der Veen, D. Weijers, L. Hornstra(2016): Het motiveren van leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken en prestatieniveaus: Een docententraining in autonomie-ondersteuning en structuurdifferentiatie.
 • L Hornstra, I van der Veen, D Weijers, T Peetsma(2017): Supporting students’ need for autonomy and structure: An intervention study in secondary school
 • T Peetsma, I Van der Veen, D Weijers, L Hornstra(2017): Motivating primary school students with different background characteristics: A teacher training in autonomy-support and structure
 • D. Weijers, K. Stroet, L. Hornstra(2017): Profielen van behoefte-ondersteuning - Hoe combineren docenten autonomie, structuur en verbondenheid en hoe hangt dit samen met motivatie en leerprestaties?
 • D. Weijers, K. Stroet, L. Hornstra(2018): Profiles of need supportive teaching: How do autonomy support, structure, and involvement cohere and predict motivation and learning outcomes?

Kenmerken

Projectnummer

405-15-514

Hoofdaanvrager

Dr. T.E. Hornstra

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Educatie & Pedagogiek

Looptijd

01/06/2015 tot 28/02/2017