Thuis in School: Samen leren begint bij communiceren.

Samenvatting

Dit voorstel betreft verbetering van thuisbetrokkenheid en schoolsucces op het PO, voor een naar ses en etnische afkomst diverse leerlingpopulatie, via communicatie tussen school en ouders. Ondanks de inspanningen van basisscholen blijven effecten op thuisbetrokkenheid en ontwikkelingsuitkomsten van kinderen nog beperkt. Vooral ouders die het Nederlands slecht beheersen of laagopgeleid zijn lijken moeilijker te bereiken en betrekken. De activiteiten vanuit scholen sluiten nog onvoldoende aan bij de leefwereld van gezinnen en oorzaken van ineffectieve of beperkte thuisbetrokkenheid.
Dit onderzoek beoogt de dialoog tussen ouders en leerkrachten te bevorderen. Samen met directie, leerkrachten, ouders en studenten wordt, in een professionele leergemeenschap, gewerkt aan ontwikkeling van een gespreksmodel, ter verbetering van de communicatie, relatie en daarmee de attitude van leerkrachten en ouders. Tevens zet dit model in op het gebruik van bewezen effectieve thuisactiviteiten die aansluiten bij de onderwijspraktijk, zodat thuisbetrokkenheid resulteert in verbeterde kinduitkomsten. Het gespreksmodel wordt met een gerandomiseerde studie op effectiviteit onderzocht. Daarnaast relateren we thuisbetrokkenheid aan langetermijn kind-ontwikkelingsuitkomsten binnen onze longitudinale studie Generaties2 (2000 ouders). Beperkte effecten worden ook veroorzaakt door onvoldoende verankering van aandacht voor ouderbetrokkenheid in het schoolbeleid. Daarom onderzoeken we ook hoe het gespreksmodel daarin structureel kan worden ingebed.
Ten aanzien van kennis-valorisatie is ons ultieme doel om een theoretisch model met praktische tentakels te destilleren dat op scholen en in de opleiding van leerkrachten kan worden geïmplementeerd om effectieve thuisbetrokkenheid duurzaam te verankeren. Hiertoe dient dit model tevens als handvat voor adviesdiensten en overheden om cultuurverandering binnen de onderwijssector te bewerkstelligen.

Output

Wetenschappelijk artikel

  • M.A.H. Ilias, A.M. Willemen, M. Dobber, T.V.M. Pels, M. Oosterman, C. Schuengel(2016): Ilias, M.A.H, Willemsen, A.M., Dobber, Pels, T., Oosterman, M., & Schuengel, C. (2016). Een schoolleergemeenschap met leerkrachten en ouders: Samenwerken aan het verbeteren van educatief partnerschap. Pedagogiek, (12)3, 307-337. Pedagogiek pp. 307 - 337

Professionele publicatie

  • M.A.H. Hol Hol, A.M. Willemen(2015): Samen leren, begint bij communiceren pp. 6 - 8 ISSN: 1569-6952.
  • M.A.H. Ilias(2019): Zoek naar educatief partnerschap. pp. 16 - 20

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-14-572

Hoofdaanvrager

Prof. dr. T.V.M. Pels em.

Verbonden aan

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Pedagogiek

Looptijd

01/09/2014 tot 30/04/2019