'Teacher leadership': niet lijden, maar leiden. Een literatuuronderzoek naar manieren om teacher leadership te stimuleren.

Samenvatting

De roep om teacher leadership neemt toe: er wordt in toenemende mate verwacht dat leraren de verantwoordelijkheid krijgen én nemen voor cruciale aspecten van het onderwijs, zowel binnen als buiten scholen. Er ontbreekt echter een overzicht van welke acties verschillende actoren – naast leraren ook schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders en de overheid - kansrijk zijn om teacher leadership te stimuleren. Onze centrale onderzoeksvraag is daarom: Op welke manier(en) kan bereikt worden dat docenten een leidende rol kunnen spelen in individuele scholen (in alle onderwijssectoren), in samenwerkingsverbanden tussen scholen en op landelijk niveau?

Om op een gestructureerde manier antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag voeren we een systematische literatuurstudie uit. We analyseren studies die betrekking hebben op zowel po, vo, mbo als ho, wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke en internationale en nationale studies. De resultaten gebruiken we om 1) een definitie en dimensies van teacher leadership te ontwikkelen, 2) een overzicht te geven van bestaande kennis over manieren om teacher leadership te stimuleren, 3) handvatten te geven aan de onderwijspraktijk om met teacher leadership aan de slag te gaan en 4) richtingen voor vervolgonderzoek te identificeren (zowel theoretisch, empirisch als methodologisch). We stellen een begeleidingscommissie in met docenten uit alle onderwijsniveaus, een directeur lerarenopleiding en beleidsmedewerkers. We ontwikkelen meerdere publicaties, infographic, animatie en houden lunchlezingen met relevante stakeholders. Zo bevorderen we de doorwerking van deze overzichtsstudie voor de onderwijspraktijk.

Output

Professionele publicatie

Kenmerken

Projectnummer

405-17-717

Hoofdaanvrager

Dr. L.G. Tummers

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Looptijd

24/10/2017 tot 30/09/2018