Maatwerk mogelijk!

Samenvatting

Het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen is nodig om elke leerling op het maximale niveau te laten presteren. Onderwijs op maat vraagt om docenten die in staat zijn de eigenschappen van leerlingen in kaart te brengen en te kiezen voor passend docentgedrag, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied.

In dit onderzoek werken drie vo-scholen aan de ontwikkeling van een maatwerkgericht handelingsrepertoire van docenten van leerjaar 1. Hierbij maken zij gebruik van een eerder ontwikkeld instrument (Het Kwadrant) waarmee docenten in onderling overleg, op basis van in school aanwezige informatie over leerlingen, leerlingen in kaart brengen naar cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie. Het indelen van individuele leerlingen vormt de basis voor docentgedrag dat is afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Aanvullend is een procedure van collegiale consultatie en intervisie ontwikkeld waarbinnen docenten samen leren en werken aan een geschikt handelingsrepertoire.

Samen met de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Oberon wordt gekeken welk handelingsrepertoire past bij de onderscheiden groepen leerlingen in het instrument, op welke wijze het Kwadrant, de collegiale consultatie en intervisie bijdragen aan een maatwerkgericht handelingsrepertoire van docenten in de klas en welke effecten het handelingsrepertoire heeft op de motivatie, zelfstandigheid en werkhouding van leerlingen en het werkplezier van docenten.

Het onderzoek levert kennis op over hoe docenten op basis van de indeling van leerlingen in een Kwadrant en de bijbehorende aanpak, een effectief handelingsrepertoire kunnen ontwikkelen om maatwerkgericht te handelen in de klas.

Output

Publieksinformatie

  • B de Hond, D van der Voort, I van den Berg, D Lockhorst(2016): Maatwerk Mogelijk!
  • C Oomen, D Lockhorst, A de Jong, I van den Berg, E Muilenburg(2017): Maatwerk Mogelijk!

Kenmerken

Projectnummer

405-15-505

Hoofdaanvrager

Prof. dr. J.W.F. van Tartwijk

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Graduate School for Social and Behavioural Sciences

Looptijd

01/06/2015 tot 31/12/2016