Condities voor een goede tussenschoolse opvang.

Samenvatting

Onbekend is in welke mate het overblijfaanbod aansluit op wensen van groepen ouders en wat de (verwachte) gevolgen zijn van de wetswijziging ten aanzien van het overblijven. Het ont-breekt ook aan duidelijkheid over de vraag wat Nederland kan leren van andere Europese Lan-den wat betreft het overblijven, de toename van arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en de druk op tussenschoolse opvang. In dit onderzoek wordt gekeken naar materiële voorwaarden (kwaliteit personeel en huisvesting), beleidsvoorwaarden op bestuurs-, school- en groepsni-veau, belang en medewerking van ouders en de overdraagbaarheid van best practices. Voor goede praktijkvoorbeelden op alle genoemde gebieden wordt eveneens gekeken naar andere EU-lidstaten.

Output

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

  • F.C.G. Smit(2007): Brood en spelen: condities voor optimale tussenschoolse opvang

Kenmerken

Projectnummer

413-05-034

Hoofdaanvrager

Dr. F.C.G. Smit

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Uitvoerders

Dr. F.C.G. Smit

Looptijd

01/06/2006 tot 18/04/2008