Lange-termijnontwikkeling van OAB-leerlingen

Samenvatting

Sinds 1988 worden in het basis-en voortgez]et onderwijs cohortenonderzoeken uitgevoerd, op basis vwaarvan wordt vastgesteld of onder invloed van het Onderwijsachterstandenbeleid (nu OAB, voorheen het OVB) de cognitieve prestaties en het niveau van het gevolgde onderwijs onder de doelgroepen stijgen. De doelgroepen van het beleid zijn de autochtone en allochtone leerlingen met laag opgeleide ouders. Inmiddels zijn gegevens van acht cohorten in het basisonderwijs en vier cohorten in het voortgezet onderwijs beschikbaar. Op basis van de cohortgegevens wordt periodiek vastgesteld of de achterstanden van de doelgroepleerlingen in de loop van de tijd verminderen (o.a. Mulder, 1996; Van Lange en Suhre, 2001; SCP, 1999, 2001). Het hier voorgestelde onderzoek is erop gericht om de bestaande kennis uit eerder onderzoek te actualiseren en aan te vullen. Dat gebeurt deels door resultaten uit eerder onderzoek te systematiseren en deels door (her)analyse van bestaande en nieuwe gegevens. Het doel van het project is een beeld te geven van de ontwikkelingen in de schoolloopbanen van doelgroepleerlingen tussen 1988 en 2002.

Kenmerken

Projectnummer

412-03-001

Hoofdaanvrager

Dr. C.W.J. Mulder

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Uitvoerders

N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken

Looptijd

01/04/2003 tot 04/12/2006