Professionaliseren en samenwerken

Samenvatting

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de onderzoekslijn 'Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs'. Binnen deze onderzoekslijn staan de implementatie en effecten centraal van verschillende beleidsmaatregelen (referentieniveaus, opbrengstgericht werken, aandacht voor excellentie) die genomen zijn in het kader van de Kwaliteitsagenda 'Scholen voor Morgen'. Alle deelprojecten binnen deze onderzoekslijn worden uitgevoerd op een vaste groep van 82 scholen. Op deze scholen worden gedurende 3 jaar 2 cohorten leerlingen gevolgd ('Basisproject') en wordt tweemaal bij leerkrachten en schoolleiding een meting van attitude en handelen met betrekking tot referentieniveaus, opbrengst- of prestatiegericht werken, professionalisering en samenwerking uitgevoerd (deelproject 'Nadruk op basisvaardigheden'). Daarnaast participeren leerkrachten van deze scholen in één van de andere drie deelprojecten.
In het deelproject 'Professionaliseren en samenwerken' wordt eerst bij alle 82 in de onderzoekslijn participerende scholen nagegaan hoe (teams van) leerkrachten de aanwezige informatie over de leerlingvorderingen op hoofdlijnen gebruiken. Bij 36 scholen wordt dit meer in detail in kaart gebracht. Vervolgens wordt, in samenwerking met een onderwijsbegeleidingsinstelling, een interventie ontwikkeld en uitgevoerd op deze scholen (bij 18 scholen in de onderbouw, bij de andere 18 scholen in de bovenbouw) om een verbeterd gebruik zowel voor individuele leerlingen als voor groepen van leerlingen tot stand te brengen. De effecten van de interventie op de voortgang van leerlingen worden vastgesteld.

Output

Professionele publicatie

  • S. Doolaard(2013): Effecten van het trainings- en begeleidingstraject 'Streef: Gebruik maken van opbrengsten', eindrapport

Kenmerken

Projectnummer

413-09-064

Hoofdaanvrager

Dr. S. Doolaard

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Instituut voor onderzoek van onderwijs

Looptijd

31/12/2009 tot 21/07/2013