Smart Cities in a Smart Society

Samenvatting

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil met behulp van de afdeling mediastudies van de Universiteit van Amsterdam een onderzoekslijn ontwikkelen om de opkomst van 'smart cities' te agenderen. Dat willen we doen door een aantal verkennende workshops te organiseren met verschillende stakeholders, en daarnaast een klein pilot-project uit te voeren. Zo werken we toe naar een onderzoeksagenda die vanuit het PBL uiteindelijk moet uitmonden in een agendastellend rapport over dit thema, gericht op beleidsmakers. Daarnaast biedt deze onderzoeksagenda ook mogelijkheden om in internationaal verband verder te werken aan onderzoeksvoorstellen voor Horizon2020.

De ontwikkeling van smart cities wordt op dit moment grotendeels bepaald door een technologische en economische agenda gericht op het ontwikkelen en inzetten van technologieën die de bestaande stedelijke infrastructuur efficiënter moeten maken. Het PBL en de UvA willen deze 'technology first'- benadering omdraaien. Niet de technologie en de bestaande infrastructuur, maar het maatschappelijke doel van een duurzame, 'energieke' samenleving moet het vertrekpunt zijn (Hajer, 2011). In wat voor stad willen we leven? Hoe kunnen nieuwe media- en informatietechnologieën daaraan een bijdrage leveren? Hoe kan de overheid juist deze ontwikkeling stimuleren?

Met een consortium tussen UvA en PBL willen we de expertises bij elkaar brengen die noodzakelijk zijn om zo'n integraal onderzoek naar de ontwikkeling van de smart city te verkennen: 1) De technologische, ruimtelijke en bestuurskundige expertise van het PBL, en 2) de meer normatief en discursief gerichte filosofische benadering waarmee de geestenwetenschappen de rol van mediatechnologieën in de stedelijke samenleving bestuderen.

Kenmerken

Projectnummer

325-45-001

Hoofdaanvrager

Dr. B.G.M. de Waal

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Film- en Televisiewetenschap

Looptijd

01/07/2014 tot 31/01/2015