GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs

Samenvatting

Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte (zowel in het reguliere basisonderwijs als in het SO en SBO) vragen om ondersteuning van de leerkracht die nauw aansluit bij hun actuele mogelijkheden en potentie. De vooruitgang van deze kinderen verloopt in sommige fases in de schoolloopbaan zo vertraagd, dat de inzet van reguliere (vaak summatieve) toetsinstrumenten onvoldoende zicht geeft op de resultaten die geboekt worden ten gevolge van de ondersteuning. De doelgroep heeft derhalve baat bij instrumenten voor formatieve toetsing die niet alleen de progressie op hoofdlijnen zichtbaar maakt, maar die het ook mogelijk maakt dat het behalen van individueel gestelde interventiedoelen objectiveerbaar gemaakt wordt. Goal Attainment Scaling (GAS) is een methodiek die voor dit doel gebruikt kan worden. In het voorgestelde project expliciteren we het gebruik van GAS voor het Nederlandse onderwijsveld, en ontwikkelen we via een Community of Practice een trainingsmodule en materialen die door leerkrachten gebruikt kunnen worden om de methodiek effectief toe te kunnen passen in het dagelijks handelen.

Output

Professionele publicatie

  • M. Bruggink, J.M.G.M. Stoep(2017): Doelgericht werken in Passend Onderwijs pp. 10 - 13 ISSN: 2214-5931.

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

  • J.M.G.M. Stoep, M. Bruggink(2017): Kort & Goed: GAS Geven: Doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs pp. 38 - 38
  • J.M.G.M. Stoep(2018): Project GAS Geven: Doelgericht werken. pp. 26 - 28

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-15-511

Hoofdaanvrager

Dr. J.M.G.M. Stoep

Verbonden aan

Expertisecentrum Nederlands

Looptijd

01/05/2015 tot 30/11/2016