Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMALab)

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn vele ‘losse’ pilots en living labs gestart op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit. Om tot structurele en innovatieve oplossingen te komen is meer nodig! Het SUMMALAB verbindt verschillende initiatieven en labs in verschillende steden. Het SUMMALAB bundelt kennis, data, modellen en stakeholders en biedt een basis voor succesvolle co-creatie, experimenten/pilots, opschaling en implementatie van maatregelen om tot duurzame, veerkrachtige stedelijke mobiliteitssystemen te komen. Het SUMMALAB is een platform voor verdiepend, integrerend, vergelijkend en toegepast onderzoek. Het maakt datagedreven analyse en modellering mogelijk om de effecten van en de interactie tussen interventies te kunnen onderzoeken.

Kenmerken

Projectnummer

439.18.405

Hoofdaanvrager

Prof. dr. ir. B. van Arem

Verbonden aan

Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Transport & Planning

Looptijd

11/06/2018 tot 01/12/2018