WORM in dialoog. Op zoek naar een vernieuwde relatie tussen WORM en de wijk.

Samenvatting

Snel veranderende en gentrificerende wijken zoals Cool-Zuid (Rotterdam) zijn een serieuze uitdaging voor de Nederlandse ambitie om een innovatieve, inclusieve samenleving te zijn. Kunst, cultuur en de creatieve industrie zijn katalysatoren voor innovatieve processen van zingeving die kunnen leiden tot sociale inclusie. Culturele instellingen kunnen die vormgeven door in te spelen op de pluriforme samenleving en inclusief te zijn in de (groepen) burgers die zij bereiken.
Culturele instelling WORM wil van betekenis zijn voor alle bewoners van haar vestigingswijk Cool-Zuid. WORM voert een aantal projecten uit waarin contact, dialoog en wederzijdse betrokkenheid wordt bewerkstelligd tussen WORM en wijkbewoners. Voorbeelden zijn een studioproject (vanaf nov 2017), Issue Wrestling (dec 2017), Cuts&Culture (vanaf jan 2018), the Infinite Portrait (vanaf jan 2018), het Open Rotterdams Kampioenschap Verstoppertje (mrt/apr 2018), en een filmproject (apr 2018). Deze projecten zijn artistieke interventies die de band tussen de creatieve industrie (i.c. kunstenaars werkend vanuit culturele instellingen) en wijkbewoners verstevigen, zodat een vruchtbare voedingsbodem ontstaat voor sociale innovatie (Caulier-Grice et al., 2012).
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken via deze KIEM-aanvraag het perspectief van de buurtbewoners en kunstenaar(s) op hun ervaringen in deze artistieke interventies. Het onderzoek leidt tot inzicht in de manier waarop culturele instellingen en aan hen verbonden kunstenaars, als onderdeel van de creatieve industrie, nieuwe vormen van publieksparticipatie ontwikkelen en daarmee hun publieksbereik vergroten en diversifiëren. Het onderzoek levert kennis op over de manier waarop culturele instellingen in de Nederlandse samenleving hun bijdrage aan de innovativiteit én inclusiviteit van de Nederlandse samenleving kunnen vergroten.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-117

Hoofdaanvrager

Prof. dr. E.H. Bisschop Boele

Verbonden aan

Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of History, Culture and Communication ESHCC

Looptijd

01/03/2018 tot 31/05/2019