Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?

Samenvatting

Cijfers roepen veel emoties op bij leerlingen en beïnvloeden hun inzet en interesse voor school. De attributies van leerlingen, dat wil zeggen de oorzaken die leerlingen toekennen aan het behalen van een hoog of laag cijfer (bijv. inzet of intelligentie) zijn bepalend voor hun verwachtingen van toekomstige prestaties en voor hun verdere inzet in de klas. Een belangrijk moment voor het ontwikkelen van een bepaalde attributiestijl is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In de nieuwe leeromgeving worden andere eisen gesteld. Het gevoel van controle kan afnemen met dalende motivatie en prestaties tot gevolg. Met dit project willen we onderzoeken of een bestaande interventie, waarvan de effectiviteit voor studenten in het eerste jaar van het hoger onderwijs al is aangetoond, aangepast kan worden voor leerlingen in het eerste jaar van het voorgezet onderwijs. De interventie, bestaande uit een video gevolgd door een schrijfopdracht, kan uitgevoerd worden tijdens een mentoruur en beoogt leerlingen te helpen op een betere manier te denken over de oorzaken van falen en succes en meer controle te ervaren over hun leerprestaties. In samenwerking met docenten wordt de interventie aangepast en geschikt gemaakt voor de doelgroep. Vervolgens wordt met behulp van een experimentele onderzoeksopzet (randomisatie op klasniveau) het effect van de interventie onderzocht op de motivatie, de inzet en de leerprestaties van leerlingen. In totaal zullen 30 brugklassen meedoen aan het onderzoek. De bedoeling is dat dit project concreet en bruikbaar lesmateriaal oplevert waarmee leerlingen geholpen worden beter om te gaan met faalervaringen.

Output

Professionele publicatie

 • A.M.G. Poorthuis, J.A. Schuitema, J. van Zwieten(2016): Reflecteren op presteren in de brugklas pp. 12 - 15

Publieksinformatie

 • J.A. Schuitema, A.M.G. Poorthuis, J. van Zwieten(2015): Lesmateriaal voor de interventie Cijfers, wat doe jij eraan?
 • J.A. Schuitema, A.M.G. Poorthuis, J. van Zwieten(2015): Van faalervaring naar leerervaring: zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
 • J. van Zwieten, A.M.G. Poorthuis, J.A. Schuitema(2016): Van faalervaring naar leerervaring
 • J.A. Schuitema, A.M.G. Poorthuis, J. van Zwieten(2016): Van faalervaring naar leerervaring
 • M. van der Lugt, A.M.G. Poorthuis(2016): Help je leerlingen te reflecteren op de oorzaken van hun cijfers.
 • J. van Zwieten, A.M.G. Poorthuis, J.A. Schuitema(2016): Van faalervaring naar leerervaring
 • A.M.G. Poorthuis, J. van Zwieten, J.A. Schuitema(2016): Van faalervaring naar leerervaring
 • A.M.G. Poorthuis, J. van Zwieten, J.A. Schuitema(2016): Van faalervaring naar leerervaring
 • J.A. Schuitema, A.M.G. Poorthuis, J. van Zwieten(2016): Van faalervaring naar leerervaring
 • J. van Zwieten, A.M.G. Poorthuis, J.A. Schuitema(2016): Van faalervaring naar leerervaring: zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
 • J. van Zwieten, J.A. Schuitema, A.M.G. Poorthuis(2016): Van faalervaring naar leerervaring: effecten van een attributional retraining op de attributies, motivatie en prestaties van brugklasleerlingen

Kenmerken

Projectnummer

405-15-515

Hoofdaanvrager

Dr. A.M.G. Poorthuis

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW)

Looptijd

01/06/2015 tot 31/03/2017