Zicht op sturingsdynamiek

Samenvatting

In Nederland hebben onderwijsbesturen veel vrijheid. Tegelijkertijd zijn er veel organisaties die invloed uitoefenen op de dagelijkse praktijk in scholen. Behalve het Ministerie en de Inspectie zijn dat onder meer adviesraden (WRR, Onderwijsraad), sectorraden (VO-raad, MBO-raad), programmabureaus (School aan Zet, MBO15) en advies- en ondersteuningsorganisaties (LPC?s). Daarnaast proberen ook onderwijsbesturen, raden van toezicht, school- en afdelingsleiders invloed uit te oefenen op wat leraren dagelijks doen. Hoe beïnvloeden al die sturende organisaties en geledingen elkaar? En (hoe) is al dat sturen van invloed op leraren? We weten nog heel weinig over het antwoord op die vragen. Die antwoorden zijn echter wel nodig als de overheid in dit complexe geheel invloed uit wil oefenen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom kijken we in dit onderzoek naar sturingsdynamiek - de interactie tussen actoren die sturen - en de invloed van die sturingsdynamiek op de onderwijspraktijk. We onderzoeken de sturing op stelselniveau en binnen onderwijsbesturen. Aan de hand van drie concrete beleidsonderwerpen ? kwaliteitsbeleid, burgerschapsvorming en lerarenbeleid ? brengen we de sturingsdynamiek in Nederland in kaart voor het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor het vo vergelijken we dat met drie andere landen: Vlaanderen (België), Ontario (Canada) en Finland. Voor dezelfde beleidsonderwerpen kijken we gedetailleerd hoe de sturing er uit ziet binnen onderwijsbesturen, in scholen en opleidingen, en voor leraren (case-studies). Door het combineren van alle bevindingen kunnen we de vraag beantwoorden hoe en waarmee de overheid in zo?n complex stelsel toch invloed kan hebben op de onderwijspraktijk.

Producten

Wetenschappelijk artikel

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Professionele publicatie

Publieksinformatie

 • E.H. Hooge(2017): Onderwijskwaliteit in eigen hand ... tot op bestuurlijk niveau.
 • E.H. Hooge(2017): Toelichting "Goed bestuur in het MBO" bij Platform Raden van Toezicht MBO Raad.
 • E.H. Hooge(2017): Leraren en sturingsdynamiek.
 • S. Waslander(2017): Sturingsdynamiek binnen MBO besturen en het werken met teams
 • E.H. Hooge(2017): Werkvloer en 'boardroom' verbinden.
 • H.C. Theisens(2017): Sturingsdynamiek in het onderwijs.
 • E. Hooge(2017): Bestuurlijk vermogen in onderwijs: gezamenlijkheid in verbinding.
 • H.C. Theisens, E.H. Hooge(2017): Zicht op Sturingsdynamiek
 • S. Waslander, E.H. Hooge(2017): Onderzoek: Zicht op sturingsdynamiek
 • E.H. Hooge(2017): Mijn idee voor onderwijs.
 • E.H. Hooge(2017): Gesprek over (on)mogelijkheden van sturen van onderwijs, met directie AFEP en sectie begrotingscoordinatie OCW/VSW van het Ministerie van Financien, Den Haag. Op 16 februari 2017
 • H.C. Theisens(2017): Sturing blootgelegd.
 • E.H. Hooge(2017): Gesprek met VO Raad over de rol en betekenis van sectorakkoorden bij sturing, op basis van inzichten uit het onderzoek.
 • S. Waslander, E.H. Hooge(2017): Mondelinge toelichting op, en brainstorm over bevindingen van het onderzoek met de Directie Kennis van het ministerie van OCW.
 • H.C. Theisens(2017): Toelichting op de bevindingen van het onderzoek Sturingsdynamiek en gesprek over de betekenis daarvan voor het Ministerie van OCW. Gesprek met DG's en MTOCW.
 • S. Waslander(2017): Sturingsdynamiek en wat dat betekent voor de PO Raad.
 • E.H. Hooge(2017): Gesprek met "MBO in Bedrijf" over netwerksturing in het MBO en over de rol en betekenis van sectorakkoorden bij sturing, op basis van inzichten uit het onderzoek sturingsdynamiek.

Kenmerken

Projectnummer

405-14-401

Hoofdaanvrager

Prof. dr. S. Waslander

Verbonden aan

Tilburg University, TiasNimbas Business School

Looptijd

01/11/2014 tot 19/05/2017