Every child deserves differentiated (special) math education

Samenvatting

De ontwikkeling van passende rekenvaardigheid bij alle, dus ook zwakke, rekenaars in basis- en speciaal (basis)onderwijs is bedoeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar verbetering van het rekenwiskundeonderwijs. Er zijn grote verschillen tussen kinderen, niet alleen qua competenties en gedrag, maar ook qua wijze waarop ze het onderwijsleerproces doorlopen. Vooral voor kinderen die niet goed kunnen leren is het duidelijk: het leren hangt af van de kwaliteit van de leerkracht(en). Een van de vaardigheden die van leerkrachten wordt verwacht is hun vermogen tot differentiatie van groep 1 t/m 8. Differentiatie heeft niet alleen betrekking op ?best passend? onderwijs, maar ook op afstemming op de onderwijsbehoefte van (a)typische populaties met hun specifieke kindkenmerken. Er wordt nagegaan binnen welk differentiatiemodel (convergente of divergente) het meest succesvol is om de gestelde rekendoelen te halen.
De meest geëigende instructievormen zullen toegesneden worden op drie groepen leerlingen (afgeleid uit de scores die ze gemiddeld behalen op het Cito LOVS rekenenwiskunde): een groep leerlingen met een A- of hoge B-score, met een C- of lage B-score en met een E- of D-score. Uiteraard wordt niet alleen naar niveau ingedeeld, maar ook naar de instructiebehoefte per leerling. Doel is dat de leerkracht haar instructiecapaciteit adequaat leert verdelen over deze drie groepen leerlingen. Ze wordt daartoe getraind in kennisverwerving over bijvoorbeeld kenmerken die veel zwakke rekenaars gemeenschappelijk hebben, zoals beperkte informatieverwerking en instructiebehoefte, maar ook over de mogelijkheden waaronder goed presterende leerlingen het meest worden uitgedaagd, zoals verdiepings- en verrijkingsstof en compacting.

Output

Proefschrift

 • Beoogd: proefschrift

Wetenschappelijk artikel

 • (2012): Afstemmen op onderwijsbehoeften. Gedifferentieerd rekenonderwijs. Bartjens pp. 31 - 33
 • E. van de Weijer-Bergsma, E.J. Prast, E.H. Kroesbergen, J.E.H. van Luit(2012): Afstemmen op onderwijsbehoeften. Gedifferentieerd rekenonderwijs. Volgens Bartjens pp. 31 - 33
 • E. van de Weijer-Bergsma, E.J. Prast(2013): Gedifferentieerd rekenonderwijs volgens experts: de resultaten uit een Delphi onderzoek. Orthopedagogiek: onderzoek & praktijk pp. 336 - 349
 • E van de Weijer-Bergsma, E Kroesbergen, E Prast, J E H van Luit(2014): Validity and reliability of an online working memory task for self-reliant administration in school-aged children Behavior Research Methods pp. 708 - 719
 • E Prast, J E H van Luit, E H Kroesbergen, E van de Weijer-Bergsma(2015): Differentiation in primary school mathematics: Expert recommendations and teacher self-assessment Frontline Learning Research pp. 90 - 116
 • J E H van Luit, E Kroesbergen, E van de Weijer-Bergsma(2015): Verbal and visual-spatial working memory and mathematical ability in different domains throughout primary school Memory & Cognition pp. 367 - 378
 • S Jolani, E H Kroesbergen, J E H van Luit, E van de Weijer-Bergsma(2016): The Monkey game: A computerized verbal working memory task for self-reliant administration in primary school children. Behavior Research Methods pp. 756 - 771
 • E Prast, E H Kroesbergen, E van de Weijer-Bergsma, J E H van Luit(2018): Differentiated instruction in primary mathematics: Effects of teacher professional development on student achievement. Learning & Instruction pp. 22 - 38
 • E H Kroesbergen, E van de Weijer-Bergsma, J E H van Luit, E Prast, M Miocevic(2018): Relations between mathematics achievement and motivation in students of diverse achievement levels Contemporary Educational Psychology pp. 84 - 96

Professionele publicatie

 • (2012): Van lastig naar leuk: Leren rekenen. pp. 16 - 21

Publieksinformatie

 • E. van de Weijer-Bergsma: What constitutes good differentiation in primary mathematics education?
 • E. van de Weijer-Bergsma: Omgaan met verschillen in het rekenonderwijs
 • E. van de Weijer-Bergsma: Teacher self-assesment of differentiation strategies recommended by experts.
 • E. van de Weijer-Bergsma: Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs
 • (2012): Omgaan met verschillen in het rekenonderwijs.
 • (2012): Teacher self-assessment of differentiation strategies recommended by experts
 • (2012): Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs.
 • (2012): We gaan van goed naar beter
 • E. van de Weijer-Bergsma, E. H. Kroesbergen, E. Prast, J. E. H. van Luit(2017): Training primary education teachers to differentiate: Effects on teaching and student learning

Kenmerken

Projectnummer

411-10-753

Hoofdaanvrager

Prof. dr. J.E.H. van Luit

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Langeveld Institute

Uitvoerders

N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken, N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken, N.B. Niet Bekend en Niet Gebruiken, E.J. Prast MA, Dr. E. van de Weijer-Bergsma

Looptijd

01/09/2011 tot 31/01/2016