Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie

Samenvatting

De veronderstelling is dat effectief lokaal beleid gebaat is bij een sterke regie van de gemeentelijke overheid. Het onderzoek gaat na welke (be-)sturingsmodellen worden aangetroffen en hoe zij uitwerken op gemeentelijke en school-)plannen en planimplementatie in school en uiteindelijk, op de leerlingresultaten. Gezocht wordt naar belemmerende en bevorderende factoren voor effectieve gemeentelijke sturing. Best practices worden geïdentifiseerd en beschreven.

Kenmerken

Projectnummer

412-02-009

Hoofdaanvrager

Prof. dr. J.M.G. Leune em.

Verbonden aan

Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Sociologie

Uitvoerders

Drs. J. de Boom, Mw. J. Grevink, Prof. dr. ir. R.J.J. Hermus, Dr. R.H. Hofman, Mw. A. Krijger, N.B. Niet bekend

Looptijd

01/05/2003 tot 01/12/2005