Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten

Samenvatting

Er bestaat een sterk verband tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van leerlingen. Opbrengstgerichte scholen hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen, werken doelgericht en benutten toetsen om het leerstofaanbod aan te passen. Een ontwikkelingsperspectief kan de opbrengstgerichtheid vergroten, dit geldt in het bijzonder voor het speciaal (basis)onderwijs (s(b)o) waar voor alle leerlingen met ontwikkelingsperspectieven gewerkt moet worden. De Stichting Leerplanontwikkeling heeft in Passende perspectieven profielen en leerroutes geformuleerd die behulpzaam moeten zijn bij het kiezen van leertrajecten voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het halen van de referentieniveaus, of voor wie deze te hoog gegrepen zijn. Scholen ondervinden desondanks op verschillende momenten problemen bij het plannen en evalueren van leertrajecten. Dit onderzoek beoogt de stap van meten naar voorspellen, plannen en handelen in het sbo zodanig te vereenvoudigen dat scholen beslissingen over het leerstofaanbod en de leerroute zoveel mogelijk kunnen nemen op basis van leerprestaties en leerdoelen. In een ontwerpstudie wordt op basis van toets- en achtergrondgegevens van leerlingen in het sbo een handreiking ontwikkeld. De handreiking laat zien hoe scholen op basis van leerlingvolgsysteemgegevens keuzes kunnen maken in het leerstofaanbod, het leertraject en de didactische aanpak. Leerkrachten krijgen een training in het gebruik hiervan en in een effectstudie wordt onderzocht of het leerstofaanbod en de werkwijze van de leerkracht hierdoor gerichter worden en leerlingen beter gaan presteren.

Output

Boek of monografie

Professionele publicatie

  • J. Keuning, J. Meijer, J. Hollenberg(2016): Keuzewijzer
  • J. Meijer, J. Hollenberg, J. Keuning(2017): Een passende leerroute voor leerlingen in het sbo pp. 20 - 23

Publieksinformatie

  • J. Hollenberg(2016): Leerdoellijst verbanden
  • J. Hollenberg(2016): Leerdoellijst verhoudingen
  • J. Hollenberg(2016): Leerdoellijst voor meten en meetkunde
  • J. Hollenberg(2016): Leerdoellijsten
  • J. Keuning(2016): Groepsplanning
  • J. Meijer, J. Keuning(2017): Hoe kies je een passende leerroute voor leerlingen in het po en sbo?

Kenmerken

Projectnummer

405-15-510

Hoofdaanvrager

Dr. J. Meijer

Verbonden aan

Max Goote Kenniscentrum bve

Looptijd

01/06/2015 tot 31/12/2016