Nieuwe onderzoeksmogelijkheden dankzij inzicht in het mentale lexicon (MentalLex)

Samenvatting

Er wordt momenteel vanuit diverse disciplines onderzoek gedaan naar de manier waarop woorden in het hoofd worden opgeslagen. Hiervoor worden verschillende methodes gebruikt, zoals ratings, reactietijden, woordassociaties, corpusonderzoek, semantische vectoren, distributionele modellen. Veel van dat onderzoek levert nieuwe datasets op, bestaande uit woorden die zijn verrijkt met o.a. informatie over frequentie, associatie, gebruik en mate van bekendheid onder de bevolking.
Die datasets staan momenteel allemaal los van elkaar en ook los van de traditionele woordenboeken. Het aan elkaar koppelen van de verschillende datasets zou een enorme toegevoegde waarde opleveren voor zowel onderzoek als praktische toepassingen. Dat was de conclusie van een groep Nederlandse en Vlaamse taalkundigen, letterkundigen, historici, psycholinguïsten en taaltechnologen, die in juni een week lang bijeen zijn gekomen op het Leidse Lorentz Center. Deze Kiem-aanvraag is de eerste vervolgstap van die workshop.
Binnen MentalLex willen we een proof of concept uitvoeren. Het doel van deze projectaanvraag is drieledig:
(1) een eerste infrastructuur bouwen waarop bestaande verrijkte databestanden via shallow linking aan elkaar gekoppeld worden door kennisinstelling INT;
(2) de technische ontwikkeling van een showcase met gelinkte data in taaltools en digitale leermiddelen voor taalverwerving van private partner GridLine;
(3) een rapport opleveren dat kan dienen voor een grotere subsidieaanvraag bij Creatieve Industrie/NWO, met een overzicht van de nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische toepassingen op het gebied van de digitale leermiddelen, die mogelijk worden via de aan elkaar gelinkte taalkundige en psycholinguïstische datasets.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-115

Hoofdaanvrager

Prof. dr. N. van der Sijs

Verbonden aan

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Meertens Instituut

Looptijd

01/04/2018 tot 31/03/2019