Effecten van het academisch opleiden van leraren basisonderwijs op hun handelen in de groep, in het team en op onderwijskwaliteit

Samenvatting

Een van de manieren om te proberen de kwaliteit van leraren te verbeteren is de oprichting van de Academische Pabo?s. Deze ontwikkeling vanuit de opleidingen zelf sluit naadloos aan bij de Lerarenagenda. De Academische Pabo?s leveren vanaf 2012 afgestudeerden af die de arbeidsmarkt opgaan en waarvan het de vraag is of en zo ja, hoe zij zich onderscheiden van andere beginnende leraren in hun functioneren voor de groep en in de school. Voor de groep is de verwachting dat het onderscheid met name te zien zal zijn in de meer complexe vaardigheden zoals differentiëren. Dit wordt in het eerste deelproject onderzocht door bij 120 beginnende leraren van de Academische Pabo en 120 gematchte beginnende leraren van de reguliere Pabo hun functioneren in de groep en de resultaten van hun leerlingen te vergelijken. In de school is de verwachting dat zij meer betrokken zullen zijn bij schoolontwikkeling o.a. door het doen van praktijkonderzoek. Of de academische leraren zich op deze manier onderscheiden is mede afhankelijk van de context van de school waar zij terecht komen. Zowel de kant van de leraar als van de schoolomgeving wordt in het tweede deelonderzoek belicht bij 40 van de 120 koppels leraren die aan deelproject 1 deelnemen. Het onderzoek levert zowel voor beleid als voor de praktijk relevante kennis en inzicht op m.b.t. de bijdrage van academische basisonderwijsleraren en hoe de bijdrage gefaciliteerd kan worden op schoolniveau.

Output

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-14-404

Hoofdaanvrager

Dr. S. Doolaard

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling

Looptijd

15/11/2014 tot 15/05/2018