Waarde co-creatie in circulaire ontwerpprocessen

Samenvatting

Dit project onderzoekt hoe circulariteit processen van waarde co-creatie en toe-eigening beïnvloedt en de rollen van diverse partners herformuleert, met een bijzondere focus op de ontwerper. Steeds meer bedrijven “gaan circulair”, en zijn in staat daarvoor duurzame businessmodellen te ontwikkelen. We weten echter weinig over de aard en uitdagingen van de processen die daaraan ten grondslag liggen, en de veranderende rollen van de betrokken partijen daarin.

De circulaire uitdaging behelst bijzondere leerprocessen en ondernemerschap, in relatie tot technologie, design, en gezamenlijke waarde co-creatie in nieuwe markten. Gedreven door de noodzaak tot samenwerking, specialiseren ontwerpers en andere actoren zich steeds meer en/of pakken ze taken op buiten hun traditionele domein. Deze trend brengt kansen op het vlak van waardecreatie en –toe-eigening, maar ook bedreigingen, voor ontwerpers en andere stakeholders.

Aan de hand van interviews met koplopers op het gebied van circulair ontwerpen brengen we gestructureerd in kaart welke waarden er worden gerealiseerd in circulaire ontwerp- en maakprocessen, welke activiteiten daaraan ten grondslag liggen, welke rollen en posities de verschillende betrokkenen opnemen, en welke expertise, competenties en vaardigheden daarbij nodig zijn. Daarmee ontwikkelen we inzicht in de kansen en uitdagingen in het sociaaleconomische proces van circulair ontwerpen, en dragen we bij aan de kennisopbouw rondom waarde co-creatie in de creatieve industrie.

In het bijzonder zal de vergaarde kennis ingezet worden in de ontwikkeling van onderwijsmateriaal dat toekomstige ontwerpers en creatieve ondernemers ondersteunt in het omgaan met de complexe interactie tussen uiteenlopende waarden in circulaire trajecten en het vinden van hun rol daarin.

Kenmerken

Projectnummer

KI.18.052

Hoofdaanvrager

Dr. M. Bos-de Vos

Verbonden aan

Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen, Product Innovatie Management (PIM)

Looptijd

01/11/2019 tot 31/10/2020